august, 2021

Žiadne udalosti


Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Po deviatich rokoch posledný krát na základnek škole zazvonil zvonec najstarším žiakom – deviatakom vo Svodíne. Ako je už zvykom sa rozlúčili so všetkými žiakmi, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy. Dovidenia!  Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Začiatkom júna sa zišiel poslanecký zbor na 17. zasadnutie. V programových bodoch zasadnutia dostali priestor aj otázky o rozvoji.  Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Oznamuje obyvateľom, že dňa 8. júla 2021 sa na celom území obce uskutoční zber separovaného... Čítať ďalej

17. júna 2021 sa otvorila výstava "Na stope vojnových hrobov" v mene združenia Vigyázók Had-és Kultúrtörténeti Egyesület z maďarského Szentendre, Vlastivedného združenia Memoriae Patrum zo Štúrova, Múzea v Bíni a samosprávy obce Svodín. Pre tablá, predstavujúce... Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

ZŠ L. Csongrádyho s VJM na požiadavku Nadácie Ecocenter od vlaňajšieho leta sa zapájala spolu so Základnou školou Mindszentiho Ostrihomu do projektu, zaoberajúceho sa ochranou životného prostredia, ktorý sa vlastne koncom školského roka končil. Pod názvom „Iskolai... Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej