Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Základné údaje

Geografická poloha obce

Obec Svodín sa nachádza v malebnom zákutí južného Slovenska, na západ od dolného toku rieky Hron a na sever od Dunaja, v Podunajskej nížine na východnom výbežku Pohronskej pahorkatiny. Cez obec preteká riečka Dobra. Administratívne spadá pod Nitriansky samosprávny kraj, pod okres Nové Zámky. Leží 24 km od Štúrova a 27 km od okresného mesta Nové Zámky. Rozloha obce je 53,5 km2 s priemernou nadmorskou výškou 203 m n.m. Povrch obce je kopcovitý, tiahnu sa cez ňu dve hlboké priekopy, ktoré pri výdatných dažďoch vedú vodu do kanála Paríž, tečúceho medzi obcou Gbelce a Svodín. Hustota obyvateľstva je 49 na km2.

Vývoj obce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156, kde ešte figurovala pod názvom Scheuden.

Obec je právnická osoba, ktorá vznikla zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Obec zabezpečuje všetky oblasti činnosti, ktoré jej vyplývajú z právomocí ustanovených v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.

V súčasnosti udržuje spoluprácu s ďalšími obcami v rámci členstva v Dvory a okolie – združenie obcí, ako aj v rámci cezhraničnej spolupráce udržuje družobné partnerstvá, a to z Poľska s mestom Pińców, z Českej republiky s mestom Bystřice a z Maďarksej republiky s mestom Tata.

Mapa obce

mapasvodina

Zoznam ulíc

 • Dlhý rad, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Dolná jablčná ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Dolná mlynská ulica, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Dolný koniec, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Hlavná ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Hlavné námestie, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Hlavnosecká ulica, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Horná jablčná ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Horná mlynská ulica, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Jarmočné námestie, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Kamenárska ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Kopcová ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Kostolná ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Krivá cesta, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Krížna ulica, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Lipová ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Maďarskosvodínska cesta, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Malá škovránková ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Malokostolná ulica, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Morušová ulica, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Námestie svätého Michala, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Nemeckosvodínska cesta, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Novovieska cesta, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Orechové námestie, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Pamiatkový park 45, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Park svätého Jána, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Školská ulica, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Škovránková ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Ulica Bieleho kríža, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Ulica kopca Tenkesa, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
 • Ulica Pála Pathóa, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Ulica sv.Floriána, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Ulica svätého Urbána, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Veľkolesná ulica, Katastrálne územie: Maďarský Svodín
 • Veterná ulica, Katastrálne územie: Nemecký Svodín

Informačná brožúra

flyer_svodin_3col_1_EACEA_netflyer_svodin_3col_net

Prírodný potenciál

Klíma

 • Z hľadiska klímy patrí toto územie do teplej oblasti. Priemerná ročná teplota je 10 0C. Priemerná teplota v mesiaci január je –1 až –4 0C, v júli 18 až 20 0C. Počet letných dní v roku s teplotou vzduchu nad 25 0C je 50 až 70. Ročný úhrn zrážok je v rozmedzí 350-600 mm, v ojedinelých prípadoch až 800 mm. Ročný chod zrážok je nerovnomerný. Počet snehových dní so snehovou prikrývkou viac ako 1 cm je 39.

Vodstvo

 • Povrch obce je kopcovitý, tiahnu sa cez ňu dve hlboké priekopy, ktoré pri výdatných dažďoch vedú vodu do kanála Paríž, tečúceho medzi obcou Gbelce a Svodín. Cez obec preteká riečka Dobra. Južne od obce je vodná nádrž. Voľný čas si  pri rybníku môžu vychutnať rybári a záujemcovia.

Pôdy

 • Chotár obce leží na vyšších sprašových terasách rieky Hron a potoka Paríž. Sú tu hnedozemné a černozemné pôdy. Čerkátske pahorky v juhozápadnej časti chotára majú raritnú kvetenu, tzv. matranské refungium. Celková rozloha obce je 53,5 km2. Orná pôda zaberá najviac územia, t.j. približne 4 370 ha, lesy približne 540 ha, lúky a pasienky 44 ha. Zostatok územia tvoria zastavané a ďalšie plochy.

Demografický potenciál

Vývoj počtu obyvateľov

 • O veľkosti, pôsobnosti a fungovaní obce vo veľkom rozhoduje aj počet obyvateľov žijúcich na tomto území. Svodín od roku 1991 až po súčasnosť obývalo obyvateľstvo v počte vždy vyše 2 500 osôb. Najväčšie hodnoty za tohto ukazovateľa sa vykázalo práve v roku 1991, a to 2 734 osôb. Od roku 2001 sa stav vývoju počtu obyvateľov mení rôznorode, avšak skôr dochádza k poklesu ako k rastu tohto počtu.

Národnostná a náboženská štruktúra

 • Pri sledovaní národnostného zloženia obyvateľstva žijúceho v obci Svodín zistíme, že najväčšie zastúpenie má maďarská národnosť. Vyplýva to aj z teritoriálneho rozpoloženia, keďže sa obec nachádza na juhozápadnej časti Slovenska. Zastúpenie tu má však aj slovenská, rómska a česká národnostná skupina občanov.

  Rímskokatolícku vieru uznáva až 94,38 % z celkového počtu obyvateľov (za rok 2001). Zastúpenie tu nájde aj evanjelické náboženstvo a zostávajúce percento osôb je buď bez vierovyznania, alebo sa hlási k inej viere.

Technická infraštruktúra

Cestná sieť

 • Obec Svodín leží na území, ktorou prechádza cesta II. (č. 588) a  III. (č. 51011) triedy. Cesta II. triedy č. 588 spája obec v smere na juh s obcou Gbelce, kde sa križuje s cestou II./509. V smere na sever ju spája s obcou Veľké Ludince až Farná a tu sa spája s cestou III./510012. Cesta III. triedy č. 51011 vychádza priamo z obce, prechádza cez Bruty a smeruje až do obce Kamenín, kde sa napája na cestu I./76.

  Dĺžka miestnych komunikácií je 50 km, z toho štátne cesty predstavujú 7 km. Chodníky sú súčasťou stráni ciest a sú v celkovej dĺžke 40 km.

  Obec tvoria aj ďalšie siete účelových komunikácií a chodníky s postrannou zeleňou. Ich súčasťou sú aj parkoviská, zásobovacie a obslužné plochy, autobusové zastávky, resp. komunikácia vytvárajúca dopravné spojenie v rámci katastrálneho územia obce.
  cestna_siet

Dopravné napojenie

 • Preprava osôb a nákladu je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Pre dopravnú sieť je typické využitie cestnej hromadnej a osobnej dopravy. Na území obce Svodín nie je vybudovaný a je takmer bezpredmetný iný druh dopravy. Obyvateľstvo využíva osobnú automobilovú a autobusovú dopravu vo väčšine prípadov. Cez obec premávajú prímestské autobusové linky.
 • Železničná doprava priamo v obci nie je. Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy sa nachádza vo vzdialenosti 7 km v obci Gbelce.
 • Letecká a vodná doprava tu nemajú žiadne opodstatnenie.

Inžinierske siete

 • Obec je zásobovaná elektrickou energiou na dostatočnej úrovni. Vodovodná sieť je v dĺžke 80 km, pričom počet napojených domácností je 880. Splynofikovanie je tiež zabezpečené a napojené je naň 880 domácností. Celková dĺžka vybudovanej plynofikačnej siete je 80 km.
 • Kanalizácia v obci nie je vybudovaná.
 • Pokrytie telekomunikačným systémom je na primeranej úrovni. Prevláda však už mobilná sieť poskytujúca spoločnosťami Orange, Telekom a O2.
 • V obci je zavedená a fungujúca káblová televízia. Rozhlasový a televízny signál je dobrý, verejné osvetlenie zrekonštruované.

Obec

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sociálne siete

Zber odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5