február, 2016

Žiadne udalosti


zumba

Po prvom tréningu zumby som oslovila deväť účastníčok, čo cítia. Väčšina z nich sa vyjadrila, že dali do pohybu každú časť svojho tela a v rytme hudby nevnímali náročnosť cvikov, ale teraz po skončení pociťujú príjemnú únavu. Všetci chcú vydržať čo... Čítať ďalej

erős ember

Keď som išla na reportáž ku skupine zumbujúcih, našla som v posilňovni Norbiho Ivanicsa. Cvičil s činkami. Jeho dvojhodinový tréning sa blížil ku koncu, ale svoje cviky robil s ľahkosťou a keď odložil závažia, chcela som ich nadvihnúť. Dokázala som to iba s dvoma... Čítať ďalej

honvéd klub3

Členovia klubu „Tatai Honvéd Baráti Klub“ počas svojej návštevy vo Svodíne zavítali aj do Vojenského historického múzea v Pohronskom Ruskove, o čom sme už informovali čitateľov. Táto návšteva múzea urobila obrovský dojem na členov klubu s vojenskou minulosťou,... Čítať ďalej

petíció 2

Po niekoľkoročnom sťažovaní sa obyvateľov, obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo urobiť kroky proti šíriacemu sa smradu z firmy Pigagro s.r.o. a voči znečisťovaniu životného prostredia. Treba vedieť, že smrad je iba vrcholom ľadovca, korene tohto problému siahajú hlbšie.... Čítať ďalej

Splnomocnenie   Miestny urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Maďarský Svodín, IČO: 34008669, so sídlom Lipová ulica č. 874/20, 943 54 Svodín Miestny želiarsky spolok, pozemkové... Čítať ďalej

OZNÁMENIE elektronická adresa na doručovanie žiadostí voličov o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 5. marca... Čítať ďalej

dashboard-favicon-96x96

Pozvánka na ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2015 o 17.00 h.  Čítať ďalej

pigagro

PETÍCIA- PETÍCIÓ Za zdravé životné prostredie v obci SVODÍN Az egészséges környezetért SZŐGYÉN KÖZSÉGBEN SVODÍNČANIA! Protestujeme proti zhoršovaniu životného prostredia firmou Pigagro s.r.o.! Ovzdušie, pôda a vody sú... Čítať ďalej

1. oldalra

Sviatočné stretnutie Dá sa povedať, že v dnešnej dobe Stretnutie dôchodcov je jediné také podujatie, kde si môžeme byť istí s veľkou návštevnosťou a že sa obsadí každé miesto. Tak sa stalo aj teraz na veľkú radosť organizátorov. Prítomných... Čítať ďalej

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej... Čítať ďalej

betlehemi láng

Z ruky do ruky, z duše do duše Členovia 32. skautského oddielu Svätého Michala v decembri tohto roku už 23-krát prijímajú a rozdávajú plameň Betlehemského svetla v okolitých obciach a samozrejme vo svodínskom kostole počas svätej omše, ale aj ako... Čítať ďalej