december, 2020


Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 01.decembra 2020 od 07:30 hod. sa uskutoční zber separovaného odpadu (PET-fľaše, sklo, kov, papier a TETRApak) na celom území obce.... Čítať ďalej

Dotazník zameraný na radónovú problematiku Dotazník je k dispozícii online v slovenskom a maďarskom... Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej