apríl, 2015


Svodín---erb2

P O Z V Á N K A  na štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční dňa 13.4.2015 o 17.00 h. v zasadačke obecného úradu.   Čítať ďalej

dorika2

D o b r o č i n n á    g a l a 19. apríl 2015 kultúrny dom Svodín o 15.00 hod. Rodina Kunyikova použije Váš finančný dar... Čítať ďalej

IMG_6026

Do 15. marca bol povolený rybolov na svodínskom rybníku. Mnohí vysedávali na brehu rybníka, medzi nimi aj ujo Laci Gábris, ktorý sa snažil s dvomi udicami, vraviac, že doteraz ulovil len malú rybu, ktorú pustil naspäť do rybníka. Napriek tomu neľutuje tu... Čítať ďalej

színház2

„Divadlo nie je zemskou scénou! Divadlo je prístrešie. Svet zázrakov. Tam sa môže všeličo udiať. Môžem umrieť. Znovu sa zrodiť. Divadlo je láska, trvalá horúčka.“ Ernő Polgár, spisovateľ, dramaturg Do divadla? Kým niekoho nadchne už len počutie, iní... Čítať ďalej

4. oldalra

5. februára 2015 už druhýkrát zasadla komisia pre ochranu prírody a majetku. Komisia má 5 členov. Predseda: Ladislav Mikula, a členovia: Viliam Kunyik, Vojtech Méri, Zoltán Kanyicska a Tibor Forró. Hlavnými... Čítať ďalej

szemét kozmunk.

Žiaľ, môžeme to tak jednoducho vyhlásiť. Síce počas verejnoprospešných prác sa svedomite čistia hlavné cesty a chodníky popri nich, napriek tomu nie je až tak badateľné kvôli osobám, nevážiacich prácu iných a ani vlastnú obec. Ale kto sú títo rozhadzovači... Čítať ďalej

pigagro

12. februára zavítali k nám obyvatelia Veľkého Medera na čele s primátorom, aby sme spoločne vystúpili voči expanzii ošipární dánskych majiteľov. História: Na miesto bývalých maštalí hovädzieho dobytka vo Veľkom Mederi mienila... Čítať ďalej

sport klub

Z tejto príležitosti som oslovila predsedu Tomáša Kunyika a tajomníka Gabriela Vígha ml. 30. januára za prítomnosti asi 40 osôb sa uskutočnilo valné zhromaždenie. Na tomto zhromaždení sa odsúhlasili stanovy, na základe ktorých členovia budú platiť symbolický... Čítať ďalej

IMG_5411

Ako už bolo spomenuté v minulom čísle mesačníka, koncom januára starosta obce Gabriel Vígh rokoval s Petrom Munkom Laursenom, konateľom a spolumajiteľom firmy Pigagro, ktorý ponúkol záujemcom možnosť návštevy ošipárne a položiť i... Čítať ďalej

2010.6.közepe 134

V sakristii ešte cítim prítomnosť otca Štefana. Počujem jeho hlas, ako sa teší z môjho príchodu, že budem čítať na svätej omši. Povie, aký bol včerajšok, znovu nevedel spať, znovu cítil bolesť, aj teraz to bolí, ale je tu. Vedeli sme o jeho chorobe, ale sme... Čítať ďalej

kunyik T.

Na decembrovom druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva odznelo, že JUDr. Attila Szász odstúpil z postu predsedu Športového klubu spolu s celým vedením. Aby sa jarné kolo mohlo začať bez problémov, ku koncu decembra nastúpilo poverené vedenie a dalo... Čítať ďalej