AKTUALITY   
Komunita   
Obec   
Turizmus   


MÉDIA

Najnovšie...VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ OBCE!
 
7. detský športový letný tábor
Programy: júl 2014
Výzva: PROGRAM ANGLICKY SA UČIACE OBCE
Štatistika 2013
Ďalšie byty na prenájom!


X


SVODÍN TERAZ!Ministerstvo  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie” udelila nájomným bytom  II. etapy prvú cenu. Ocenenie je pre nás poctou, veď aj odborníci uznali, že naše rozhodnutie pre takýto typ bývania bolo správne -vravel starosta obce JUDr. Attila Szász, ktorý si osobne prevzal cenu na ministerstve.

>>>Tretia zastávka MotocrossTour 2014 bola v Gbelciach. Súťaže sa zúčastnil aj svodínčan, Norbert Kurcz, ktorý dosiahol svoj vytýčený cieľ. Vo svojej kategórii sa umiestnil na 19. mieste, a získal tohto roku svojich prvých 6 bodov.

>>>S radosťou sme prijali správu, že v našej obci vzniklo nové občianske združenie. Július Csicsó sa nadšene pustil do organizačných prác, a viacerí sa k nemu pridali. Združenie bolo zaregistrované 7. mája.
Zriaďovateľ  Július Csicsó a riaditeľ Tibor Balázs prijímajú klientov  v miestnosti nad  Jednotou, ktorú im poskytla obec.

>>>Koncom marca prebiehal prijímací rozhovor pre aktivačné práce. Zúčastniť sa mohli takí záujemcovia, ktorí sú vedení na úrade práce alebo sú sociálne odkázaní.

>>>PONUKA

 OZNAMY VEREJNÝ ŽIVOT KULTÚRA
 
Výzva: PROGRAM ANGLICKY SA UČIACE OBCE
Voličský preukaz
Štatistika 2013
Výzva Nadácie Budúcnosť Svodína
RELÁCIA DO OBECNÉHO ROZHLASU K SEPAROVANÉMU ZBERU

 
Nájomné byty získali významné ocenenie
„Svodínske hviezdy” občianske združenie Rómov
Aktivační pracovníci
Chudoba sa nerovná neporiadku
Starosta obce odpovedá (január 2014)
 
Tajomstvá stodol - 2013
Diskusia so študentmi z Číny
Dievčatá sa stali majsterkami Európy
Medovníčky, varené víno a detský džavot
Mladá generácia archeológov sa opäť vracia do Svodína

 VÝCHOVA
 NÁBOŽENSTVO ŠPORT
 
Kvalitnejšie a odbornejšie vyučovanie
Do you understand me?
Svodínska Súkromná stredná odborná škola ukončila svoje pôsobenie
My hľadíme na svodínčanov ako na príbuzných
Svetový deň ľavákov
 
Vydám sa na cestu, aby som bol s Bohom…
„Laci báči“
Indický kňaz-liečiteľ vo Svodíne
Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš
Svätá omša na slávnosť Sv. Michala
 
Ani úrazy ma neodradili od jazdy na motorke
Rozhodne sa snažíme o majstrovský titul
Zdatný skateboardista
Nové dresy
Hravá súťaž
FOTOALBUMY
Programy
Júl 14.–aug. Anglickysaučiaceobce
Júl 21 -25.    letnýšportový tábor Futbalovejškoly –
Júl 25. – aug. 1.Skautský tábor