máj, 2016

Žiadne udalosti


járda2 (Copy)

Rekonštrukcie v marci a v apríli Mgr. Szabolcs Méri, riaditeľ príspevkovej organizácie Scheuden: V tomto roku ZŠ L. Csongrádyho slávi 65. výročie svojho založenia a ZŠ slovenská 25. výročie znovuzaloženia, a na tieto oslavy sme sa snažili vytvoriť... Čítať ďalej

osztálytal. (Copy)

Pozri sa späť na okamih Znovu zavítalo obdobie stretávok na našej škole. Ja prisadám k najstarším, ktorí opustili školskú lavicu presne pred 65 rokmi. Číslo 65 nie zaujímavé iba preto, že oni sú najstaršia veková kategória, ale aj preto, že v tomto roku spomíname... Čítať ďalej

kitel -2 (Copy)

Kríž spája vysťahovaných zo Svodína do Taty Na pamiatku vysťahovaných stojí kríž vo Svodíne aj v meste Tata, aby ako nebeský most spájal vysťahovaných a ich rodiny s rodnou obcou. V Tate a na okolí našlo 135 vyhnaných rodín pohostinnú komunitu, kde si mohli od... Čítať ďalej

nárcisz (Copy)

Deň narcisov 2016 15.apríla 2016 sa uskutočnil 20. ročník celoštátnej zbierky Ligy proti rakovine. Je tradíciou, že Základná škola Svodín v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža sa aktívne zapojí do zbierky. Poďakovanie si zaslúžia žiaci... Čítať ďalej

foci -

Mužstvá sa poctivo pripravujú na začiatok majstrovstiev. Žiaci majú dvakrát v týždni tréning a raz zápas pod vedením trénera A. Golána. U nich sa majstrovstvá začínajú v strede marca. Dospelí a dorast sa pripravovali počas zimy spoločne – týždenne s tromi... Čítať ďalej

petició (Copy)

V januárovom čísle sme uverejnili, že petičná komisia 28.12.2015 odovzdala svodínsku petíciu s 950-timi podpismi na Ministerstvo životného prostredia SR, odkiaľ ju dňom 7.1.2016 zaslali na Inšpektorát životného prostredia za účelom vybavenia. V tejto petícii sme... Čítať ďalej

lépcső1

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej

Na pozvanie samosprávy Taty z príležitosti spomienkovej slávnosti na počesťobetiam komunizmu prišla delegácia, vedená Gabrielom Víghom. Prichádzajúca spomínajúca verejnosť sa mohla stretnúť v kultúrnom stredisku Magyary Zoltán s najvýznamnejšou tvorbou maďarskej... Čítať ďalej

SzJK-logo_net

Nadácia Budúcnosť Svodína Hlavná ulica 1117 943 54 Svodín IČO: 36113646 Číslo bankového účtu: SK92 5600 0000 0038 5704 6001  Čítať ďalej

sport3

S potešením zisťujem, že ako program nedeľňajšieho poobedia viacerí vyberajú šport v posilňovni, rovnako chlapci ako mladí muži. Dokonca aj ženy chodia pravidelne. Najvytrvalejšia je Márti Baracska, ktorá trénuje od októbra. Kolektív je veľmi dobrý a keď... Čítať ďalej

Ku koncu decembra 2015 bol počet obyvateľov obce 2486 osôb: 1193 mužov a 1293 žien. Počet sa nezmenil oproti predvlaňajšiemu roku. Narodilo sa 27 detí, 18 chlapcov a 9 dievčat. V r. 2014 sa narodilo len 11 detí, to je teda radostný nárast. 30 spoluobčanov nás navždy... Čítať ďalej

szőgyén 1. old.

Gabriel Vígh, starosta Takto začiatkom roka si človek krátko pripomenie uplynulý rok, ale svoje sily už koncentruje na tohtoročné úlohy. Môžeme povedať, že rok uplynul v znamení úspor. Kde sme mohli stiahnuť opasok, urobili sme, napriek tomu sa nám podarilo mnoho... Čítať ďalej