AKTUALITY   
Komunita   
Obec   
Turizmus   


MÉDIAVÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ OBCE!

SVODÍN TERAZ!


Blížiacimi sa Vianocami sa človek stáva citlivejším, otvorenejším k citovým hodnotám. Nerád kritizuje, ukazuje na také veci, popri ktorých sa ale nedá bez slova prejsť.
Pre mňa, novozvoleného starostu, sa hodnotná práca začína teraz. Informujem sa o finančnej situácii obce, o našich možnostiach, o pracovnej náplni spolupracovníkov, robím presný prehľad o nevyplatených faktúrach, o záväzkoch obce, aby som mohol správne rozhodovať o ďalšej činnosti, o prípadných reštriktívnych opatreniach. >>>Hovorím s 19-ročnou Vivien Vincze
Okolo telocvične vidieť skôr chlapcov, ale s potešením som zbadala, že aj ty prichádzaš odtiaľ. Pravidelne chodíš na tréningy? – pýtam sa obratnú dievčinu.

>>>Pýtam sa dvoch kandidátov, uchádzajúcich o post starostu obce, aký odkaz majú pre čitateľov, už poznajúc výsledok volieb.

>>>PONUKA

 OZNAMY VEREJNÝ ŽIVOT KULTÚRA
 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ L. Csongrádyho Svodín
Voľby do samosprávy
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Svodín
Výzva
Vvolby 2014 - Oznámenie

 
Milí obyvatelia!
Povoľbách
Zodpovednosť volieb
Retrospektíva
Nájomné byty získali významné ocenenie
 
Byť Európanom v Európe
Tajomstvá stodol - 2013
Diskusia so študentmi z Číny
Dievčatá sa stali majsterkami Európy
Medovníčky, varené víno a detský džavot

 VÝCHOVA
 NÁBOŽENSTVO ŠPORT
 
Kvalitnejšie a odbornejšie vyučovanie
Do you understand me?
Svodínska Súkromná stredná odborná škola ukončila svoje pôsobenie
My hľadíme na svodínčanov ako na príbuzných
Svetový deň ľavákov
 
Kaplnka na maďarskosvodínskom cintoríne sa obnoví
Vydám sa na cestu, aby som bol s Bohom…
„Laci báči“
Indický kňaz-liečiteľ vo Svodíne
Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš
 
U KOHO JE ŠPORT ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM
Trpezlivobudujemetím
Futbalový tábor v dobrej nálade
Ani úrazy ma neodradili od jazdy na motorke
Rozhodne sa snažíme o majstrovský titul
FOTOALBUMY