október, 2015


SzJK-logo_net

Nadácia Budúcnosť Svodína vyhlasuje možnosť podania žiadostí o príspevok pre neziskové organizácie, občianske spolky (min. 5 osôb), ktoré svoju činnosť a program realizujú v obci Svodín. Tlačivá so žiadosťou o príspevok sú dostupné na internetovej stránke... Čítať ďalej

felújítás 1 (Copy)

- hovorí starosta obce Gabriel Vígh, s ktorým hovorím o prácach, vykonávaných v poslednom období. Kultúrny dom už dlhšiu dobu zateká. Keď pršalo, všade boli rozložené vedrá, aby zachytili dažďovú vodu. Nemôžeme čakať na úspešnosť projektu na obnovu... Čítať ďalej

kt (Copy)

(skrátená verzia) Obecné zastupiteľstvo: 110/03082015 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ 111/03082015 berie na vedomie správu o plnení rozpočtu a plánu výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti obce za I. polrok 2015 112/03082015... Čítať ďalej

gól1

- položila som otázku Tomášovi Kunyikovi, predsedovi Športového klubu Svodín. Letná príprava pre futbalistov rýchlo ubehla. Dospelí a dorast už začali majstrovstvá, žiaci nastúpia prvýkrát 28. augusta na zápas. U žiakov nenastala zmena hráčov, starší hráči... Čítať ďalej

maraton

1. augusta o 16.00 hodine zaznela štartovacia pištoľ a takmer tisíc bežcov vyrazilo zdolať 12,5 km trasu. Pre bežcov teplota 26◦C sa ukázala ideálnou, keď v prekrásnom prostredí na brehu Öreg tó, okolo hradu, prechádzajúc anglickým parkom, okolo Cseke tó sa mohli... Čítať ďalej

Caffee Club 2

Nedávno ešte kaviareň-cukráreň-piváreň, dnes je už veľká miestnosť na prízemí Domu služieb ostrovom pokoja. Túto miestnosť samospráva obce poskytla mladým a oni tu vytvorili príjemné usporiadané prostredie. Keď som tam doobeda zavítala, vítali ma traja otvorení... Čítať ďalej

Tehetségg.Tata2015

Už po trinásty krát usporiadala samospráva mesta Tata v období od 3. do 8. augusta umelecký tábor talentov pre deti a mládež z Taty a z družobných miest, ktorá prišla z rozličných miest karpatskej kotliny. A tak sa k Svodínčanom pridružilo 6-6 milovníkov umenia zo... Čítať ďalej

PPN_dobra1-6

V rámci VIII. Dní Pála Patóa sa uskutočnilo podujatie Naše miesto v Európe. Už v piatok sme vo veľkom začali. Od Pála Csákyho sme sa dozvedeli ako ďalej v EU a od pani poslankyne Anity Leonov Nyilas zo Srbska o užívaní kultúrnej autonómie. Súčasne prebiehal predaj... Čítať ďalej

KT

Obecné zastupiteľstvo: 91/08062015 berie na vedomie správu o stave výrubu a inkase daní z nehnuteľností. 92/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Nadácie Budúcnosť Svodína 93/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom... Čítať ďalej

bajnokcsapat

Hodnotiaca správa Tamása Kunyika, predsedu Športového klubu Svodín Veľká vďaka predošlému vedeniu, že v takom dobrom stave odovzdali mužstvo dorastu, ktoré nakoniec vyhralo. Áno, bol to historický úspech. Ale začnime od začiatku. Keď sme prevzali vedenie športového... Čítať ďalej

maria ut

Na jar k nám dorazili z Maďarska výstavné kusy umelca, maliara Dániela Lászlóa, žijúceho v budapešti. Na zorganizovaní výstavy, ktorej diela zobrazujú výnimočné chvíle pútí na krásnych olejomaľbách, spolupracovalo združenie „Szögyén Öröksége“... Čítať ďalej