október, 2016

Žiadne udalosti


bajot3

Svodínska delegácia zavítala do Bajótu na obecné dni. Bol to správny čas na spečatenie memoranda o spolupráci, podpísaného v máji v Péliföldszentkereszt. Zoltán Tóth a Gabriel Vígh, starostovia slávnostne potvrdili svojim podpisom spoluprácu medzi oboma... Čítať ďalej

IMG_0497

“Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union” - Farebná Európa V dňoch 15.-17. júla sme usporiadali trojdňové podujatie, ktoré finančne podporila EU. Oslavy sa začali s výstavou Medzinárodného výtvarného tábora, ktoré v tomto roku oslavuje... Čítať ďalej

AT4

Je to už pätnásty tábor – aj toho sme sa dožili, usmieva sa János Kántor, ostrihomský umelec, ktorý je vedúcim tábora od začiatkov. Dnes už tábor získal hodnosť, lebo sa nám podarilo zjednotiť nadaných, úspešných tvorcov, ktorí prispeli k vytvoreniu spoločenstva... Čítať ďalej

akademia3

28. júna 2016 si riaditeľstvo Základnej školy vo Svodíne pripomínalo 25 rokov práce školy. Na stretnutie boli pozvaní všetci pedagógovia, ktorí pôsobili na škole v uplynulých rokoch. Spomienka začala slávnostným zasadnutím pedagogickej rady za účasti starostu... Čítať ďalej

Bajót

Király Patrik, Rácz Csaba és Varga Botondnak abban a szerencsében volt része, hogy az idén a 10. Bajót-Gyula Országos Labdarúgó utánpótlás edzőtáborba utazhatott június végén. Kiss-Rigó László a gyulai Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia alapítója, a... Čítať ďalej

templ (2)

S otvorenou bránou čakal návštevníkov náš kostol Nanebovzatia Panny Márie v rámci podujatia „Deň otvorených kostolov“, ktoré organizovalo združenie „Szőgyén Öröksége“. Je dôležitá otvorená brána kostola, veď nemôžeme vedieť, kedy a kto pocíti potrebu... Čítať ďalej

tájház2 (Copy)

Obnovený dom ľudových tradícii otvorili pred návštevníkmi 4. júna v rámci podujatia „Stretávka v Dome ľudových tradícií“. Otec Zsolt znovu vysvätil dom, aby sa dostalo božieho požehnania návštevníkom aj pracovníkom domu. Stretávka sa začala... Čítať ďalej

kerekpartura

Kerékpárral Tata és Szőgyén testvértelepülések között Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is sor került a Szőgyén – Tata kerékpártúrára, ahová a Csongrády Lajos Alapiskola diákjai, pedagógusai és néhány sportot kedvelő, merész... Čítať ďalej

felnőttek

Vyhodnotenie sezóny 2015/2016 T. Kunyikom, predsedom Športového klubu Žiaci hrali  IV. ligu majstrovstiev U15 novozámockého okresu. Chlapci sa stretli so súpermi schopnejšími s oveľa lepšou fyzickou kondíciou a preto sa... Čítať ďalej

szándéknyil2 (Copy)

Európske zoskupenie územnej apolupráce s ručením obmedzeným Ister-Granum (anglická skratka EGTC) vzniklo v roku 2008 a má 82 členov, medzi nimi aj Svodín a za hranicami obec Bajót. Dvaja starostovia Gabriel Vígh a Zoltán Tóth podpísali Memorandum o spolupráci... Čítať ďalej

PM1 (Copy)

Gabriel Vígh, starosta obce V tomto mesiaci najviditeľnejšou a hneď dodávam, najnaliehavejšou prácou bolo asfaltovanie školských ciest. Chodník, vedúci ku škole, je zároveň jedným z najfrekventovanejších a jeho stav bol už... Čítať ďalej