júl, 2016

Žiadne udalosti


szándéknyil2 (Copy)

Európske zoskupenie územnej apolupráce s ručením obmedzeným Ister-Granum (anglická skratka EGTC) vzniklo v roku 2008 a má 82 členov, medzi nimi aj Svodín a za hranicami obec Bajót. Dvaja starostovia Gabriel Vígh a Zoltán Tóth podpísali Memorandum o spolupráci... Čítať ďalej

PM1 (Copy)

Gabriel Vígh, starosta obce V tomto mesiaci najviditeľnejšou a hneď dodávam, najnaliehavejšou prácou bolo asfaltovanie školských ciest. Chodník, vedúci ku škole, je zároveň jedným z najfrekventovanejších a jeho stav bol už... Čítať ďalej

talajvíz (Copy)

z okolia nemeckosvodínskej predajne Jednoty. Samospráva si vyžiadala odborný posudok znalca, ktorý vo svojom posudku uviedol, že koryto potoka Dobra sa postupne zapĺňalo usadeninami a odpadom, a tak sa uzavrela cesta vody. Vedenie obce nechalo prefúkať potrubie, ktoré... Čítať ďalej

ledes egok

S novou technológiou vykurujeme kinosálu za jednu štvrtinu ceny - hovorí Mgr. Szabolcs Méri, riaditeľ príspevkovej organizácie Scheuden. Keď sme ešte vykurovali s kotlami, pred podujatiami, divadelnými predstaveniami... Čítať ďalej

S nahrávkou Ákosa Lehotkaiho som sa stretla na sociálnej sieti. Poďme Ákos! Bude to dobré – povzbudzuje ho ženský hlas, keď zabojuje s 280-timi kg. A keď sa to podarí, hlas s hrdosťou hovorí – Áno, to je môj manžel! Aká úžasná žena –... Čítať ďalej

járda2 (Copy)

Rekonštrukcie v marci a v apríli Mgr. Szabolcs Méri, riaditeľ príspevkovej organizácie Scheuden: V tomto roku ZŠ L. Csongrádyho slávi 65. výročie svojho založenia a ZŠ slovenská 25. výročie znovuzaloženia, a na tieto oslavy sme sa snažili vytvoriť... Čítať ďalej

osztálytal. (Copy)

Pozri sa späť na okamih Znovu zavítalo obdobie stretávok na našej škole. Ja prisadám k najstarším, ktorí opustili školskú lavicu presne pred 65 rokmi. Číslo 65 nie zaujímavé iba preto, že oni sú najstaršia veková kategória, ale aj preto, že v tomto roku spomíname... Čítať ďalej

kitel -2 (Copy)

Kríž spája vysťahovaných zo Svodína do Taty Na pamiatku vysťahovaných stojí kríž vo Svodíne aj v meste Tata, aby ako nebeský most spájal vysťahovaných a ich rodiny s rodnou obcou. V Tate a na okolí našlo 135 vyhnaných rodín pohostinnú komunitu, kde si mohli od... Čítať ďalej

nárcisz (Copy)

Deň narcisov 2016 15.apríla 2016 sa uskutočnil 20. ročník celoštátnej zbierky Ligy proti rakovine. Je tradíciou, že Základná škola Svodín v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža sa aktívne zapojí do zbierky. Poďakovanie si zaslúžia žiaci... Čítať ďalej

foci -

Mužstvá sa poctivo pripravujú na začiatok majstrovstiev. Žiaci majú dvakrát v týždni tréning a raz zápas pod vedením trénera A. Golána. U nich sa majstrovstvá začínajú v strede marca. Dospelí a dorast sa pripravovali počas zimy spoločne – týždenne s tromi... Čítať ďalej

petició (Copy)

V januárovom čísle sme uverejnili, že petičná komisia 28.12.2015 odovzdala svodínsku petíciu s 950-timi podpismi na Ministerstvo životného prostredia SR, odkiaľ ju dňom 7.1.2016 zaslali na Inšpektorát životného prostredia za účelom vybavenia. V tejto petícii sme... Čítať ďalej

lépcső1

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For... Čítať ďalej