september, 2015


PPN_dobra1-6

V rámci VIII. Dní Pála Patóa sa uskutočnilo podujatie Naše miesto v Európe. Už v piatok sme vo veľkom začali. Od Pála Csákyho sme sa dozvedeli ako ďalej v EU a od pani poslankyne Anity Leonov Nyilas zo Srbska o užívaní kultúrnej autonómie. Súčasne prebiehal predaj... Čítať ďalej

KT

Obecné zastupiteľstvo: 91/08062015 berie na vedomie správu o stave výrubu a inkase daní z nehnuteľností. 92/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Nadácie Budúcnosť Svodína 93/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom... Čítať ďalej

bajnokcsapat

Hodnotiaca správa Tamása Kunyika, predsedu Športového klubu Svodín Veľká vďaka predošlému vedeniu, že v takom dobrom stave odovzdali mužstvo dorastu, ktoré nakoniec vyhralo. Áno, bol to historický úspech. Ale začnime od začiatku. Keď sme prevzali vedenie športového... Čítať ďalej

maria ut

Na jar k nám dorazili z Maďarska výstavné kusy umelca, maliara Dániela Lászlóa, žijúceho v budapešti. Na zorganizovaní výstavy, ktorej diela zobrazujú výnimočné chvíle pútí na krásnych olejomaľbách, spolupracovalo združenie „Szögyén Öröksége“... Čítať ďalej

lengyel

„My, primátori a starostovia usadlostí Tata, Bystřice, Pinczóv a Svodín, veríme, že partnerstvo medzi usadlosťami našich krajín je taká vznešená myšlienka, ktorá smeruje k vybudovaniu modernej, pevnej a otvorenej európskej spoločnosti a dnešným dňom... Čítať ďalej

002

V rámci slávností, usporiadaných združením „Szőgyén Öröksége“ a Základnou organizáciou Csemadoku vo Svodíne sme spomínali na ukončenie II. svetovej vojny pred 70-timi rokmi, na obete, na tri mesiace trvajúci front, na operáciu Südwind -Južný vietor. Slávnosť... Čítať ďalej

közmunka

Nezamestnaní dostávajú sociálne dávky po odpracovaní určitého počtu hodín na verejnoprospešných prácach. U nás je momentálne zaradených 67 osôb na verejnoprospešné práce. Z toho 21 osôb pracuje týždenne 16 hodín, 46 osôb má povinnosť odpracovať mesačne 32... Čítať ďalej

Tatai kereszt

2. júna dorazili delegáti samospráv Svodína, Sováty a Kanjiže do Taty, do spoločného družobného mesta. V tomto čase trávili pobyt štyria výhercovia súťaže materinského jazyka so svojím pedagógom zo základnej školy L. Csongrádyho. Aj oni sa zúčastnili niekoľkých... Čítať ďalej

P O Z V Á N K A v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční dňa 3.8.2015 o 19.00... Čítať ďalej