AKTUALITY   
Komunita   
Obec   
Turizmus   


MÉDIA

Najnovšie...VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ OBCE!
 
Výzva
Programy: september 2014
Vvolby 2014 - Oznámenie
Štatistika 2013
Ďalšie byty na prenájom!


X


SVODÍN TERAZ!V jesennejsezónesaakosinedarímužstvudospelých. Mnohomladýchfutbalistovsadostalo z dorastu k dospelým. Hoci fanúšikoviasúpoprehratýchzápasochsklamaní, alezatochápaví, lebovedia, ževeľamladýchtalentovodišlo z rôznychdôvodov a jesennékolojeskôrbudovanímzohratéhotímu a výsledkypríduažneskôr. >>>Taktona konci volebnéhoobdobiačlovekhodnotísvojuprácu. Zvažuje, čovšetkosapodarilourobiť a čočaká na dokončenie.
Tysámakohodnotíšuplynuléštyriroky? – pýtamsaJUDr. Attilu Szásza, starostuobce

>>>PONUKA

 OZNAMY VEREJNÝ ŽIVOT KULTÚRA
 
Výzva
Vvolby 2014 - Oznámenie
Výzva: PROGRAM ANGLICKY SA UČIACE OBCE
Voličský preukaz
Štatistika 2013

 
Retrospektíva
Nájomné byty získali významné ocenenie
„Svodínske hviezdy” občianske združenie Rómov
Aktivační pracovníci
Chudoba sa nerovná neporiadku
 
Byť Európanom v Európe
Tajomstvá stodol - 2013
Diskusia so študentmi z Číny
Dievčatá sa stali majsterkami Európy
Medovníčky, varené víno a detský džavot

 VÝCHOVA
 NÁBOŽENSTVO ŠPORT
 
Kvalitnejšie a odbornejšie vyučovanie
Do you understand me?
Svodínska Súkromná stredná odborná škola ukončila svoje pôsobenie
My hľadíme na svodínčanov ako na príbuzných
Svetový deň ľavákov
 
Vydám sa na cestu, aby som bol s Bohom…
„Laci báči“
Indický kňaz-liečiteľ vo Svodíne
Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš
Svätá omša na slávnosť Sv. Michala
 
Trpezlivobudujemetím
Futbalový tábor v dobrej nálade
Ani úrazy ma neodradili od jazdy na motorke
Rozhodne sa snažíme o majstrovský titul
Zdatný skateboardista
FOTOALBUMY
Programy
2. september: ZŠ začiatok šk. roku o 8.00 hod.
8. september: Menta klub prednáška a premietanie filmu KD 17.00 hod.
17. september: darovaniekrvi
21. september: Sviatosťbirmovania
27. september: TajomstvástodolyDĽT
28. september: Maďarskosvodínske hodové slávnosti