november, 2015

Žiadne udalosti


pigagro

PETÍCIA- PETÍCIÓ Za zdravé životné prostredie v obci SVODÍN Az egészséges környezetért SZŐGYÉN KÖZSÉGBEN SVODÍNČANIA! Protestujeme proti zhoršovaniu životného prostredia firmou Pigagro s.r.o.! Ovzdušie, pôda a vody sú... Čítať ďalej

1. oldalra

Sviatočné stretnutie Dá sa povedať, že v dnešnej dobe Stretnutie dôchodcov je jediné také podujatie, kde si môžeme byť istí s veľkou návštevnosťou a že sa obsadí každé miesto. Tak sa stalo aj teraz na veľkú radosť organizátorov. Prítomných... Čítať ďalej

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej... Čítať ďalej

betlehemi láng

Z ruky do ruky, z duše do duše Členovia 32. skautského oddielu Svätého Michala v decembri tohto roku už 23-krát prijímajú a rozdávajú plameň Betlehemského svetla v okolitých obciach a samozrejme vo svodínskom kostole počas svätej omše, ale aj ako... Čítať ďalej

konditerem

Posilňovňa sa obnovila Dobrou správou pre tých, ktorí chcú posilňovať, schudnúť, alebo sa iba uvoľniť, že posilňovňa sa ďalej rozvíja, dostala nový náter. Medzi ďalšími plánmi je zaradená nová kobercová podlaha, podľa záujmu ďalšie disky,... Čítať ďalej

IMG_9391 (Copy)

So starostom obce, Gabrielom Víghom, sme prešli tie miesta obce, ktoré sa dali do poriadku pomocou verejnoprospešných prác. Pokračovalo sa s úpravou chodníkov v okolí Domu ľudových tradícií - povedal starosta. Dnes je už chodník dokončený a obnovili sa aj... Čítať ďalej

selmeccsopor_2015

Na pozvanie samosprávy obce zavítali k nám priatelia družobného mesta Tata na jednodňový autobusový zájazd, v rámci ktorého si prezreli niektoré pozoruhodnosti Slovenska. Hostia prišli pod vedením primátora Józsefa Michla, medzi účastníkmi bola aj Zsuzsanna... Čítať ďalej

sz.mihaly

Archanjel svätý Michal Patrón maďarskosvodínskeho kostola, ktorý bol zničený počas druhej svetovej vojny. Hoci steny kostola sú už dávno minulosťou, my, Svodínčania, do dnešného dňa slávime hody na tom vysvätenom  mieste, kde stál kostol. Obrysy... Čítať ďalej

magy.iskola (Copy)

Navštívila som všetky tri inštitúcie našej obce, zaujímajúc sa o počet detí, žiakov a o podmienkach, ako začínajú nový školský rok. Materská škola Bc. Lívia Kovácsová riaditeľka MŠ v tomto roku... Čítať ďalej

meta 2

Okrem skautov málokto pozná, ale moja 90-ročná mamička ju ešte hrala. O tejto zaujímavej loptovej hre sa rozprávam s Kornéliou Berényi. Ku skautom patrí méta ako ku kabátu gombík. Prečo práve méta? Méta, ako každá spoločenská hra, učí hráčov k disciplíne,... Čítať ďalej