AKTUALITY   
Komunita   
Obec   
Turizmus   


MÉDIA

Najnovšie...VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ OBCE!
 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Svodín
Výzva
Vvolby 2014 - Oznámenie
Štatistika 2013
Ďalšie byty na prenájom!


X


SVODÍN TERAZ!15. novembra 2014

>>>15. november 2014 je deň volieb, kedy volíme starostu a poslancov na najbližšie štyri roky.
Je to jedinečná príležitosť, aby ste Vy, milí občania, mohli vyjadriť svoj názor a zvažujúc všetky pre a proti dali do rúk právo rozhodovania osobám, ktorým dôverujete. >>>Už z hlavnej cesty vidieť, pripravuje sa renovácia – okolo kaplnky lešenie a majstri sa snažia čo najviac práce stihnúť, kým trvá príjemné jesenné počasie. Povedali, že strešnú krytinu úplne vymenia, konštrukciu čiastočne, veď poškodené hranoly nemôžu ostať. Medzitým natierajú kupolu, omietajú budovu, opravujú žľaby, vymenia sklá, okná, vchodové dvere, obnovia sokel. >>>V jesennejsezónesaakosinedarímužstvudospelých. Mnohomladýchfutbalistovsadostalo z dorastu k dospelým. Hoci fanúšikoviasúpoprehratýchzápasochsklamaní, alezatochápaví, lebovedia, ževeľamladýchtalentovodišlo z rôznychdôvodov a jesennékolojeskôrbudovanímzohratéhotímu a výsledkypríduažneskôr. >>>PONUKA

 OZNAMY VEREJNÝ ŽIVOT KULTÚRA
 
Voľby do samosprávy
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Svodín
Výzva
Vvolby 2014 - Oznámenie
Výzva: PROGRAM ANGLICKY SA UČIACE OBCE

 
Zodpovednosť volieb
Retrospektíva
Nájomné byty získali významné ocenenie
„Svodínske hviezdy” občianske združenie Rómov
Aktivační pracovníci
 
Byť Európanom v Európe
Tajomstvá stodol - 2013
Diskusia so študentmi z Číny
Dievčatá sa stali majsterkami Európy
Medovníčky, varené víno a detský džavot

 VÝCHOVA
 NÁBOŽENSTVO ŠPORT
 
Kvalitnejšie a odbornejšie vyučovanie
Do you understand me?
Svodínska Súkromná stredná odborná škola ukončila svoje pôsobenie
My hľadíme na svodínčanov ako na príbuzných
Svetový deň ľavákov
 
Kaplnka na maďarskosvodínskom cintoríne sa obnoví
Vydám sa na cestu, aby som bol s Bohom…
„Laci báči“
Indický kňaz-liečiteľ vo Svodíne
Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš
 
Trpezlivobudujemetím
Futbalový tábor v dobrej nálade
Ani úrazy ma neodradili od jazdy na motorke
Rozhodne sa snažíme o majstrovský titul
Zdatný skateboardista
FOTOALBUMY
Programy
7. november - Stretnutie dôchodcov KD 14.00
? november - Prezentácia knihy Lászlóa Hinzelléra KD 17.00 h.
14. november - Beseda so spisovateľkou Zsuzsanna Lampl, 16.30 dom pre práce na diaľku
15. november - Voľby so samosprávy 7.00 – 20.00
28. november - Beseda s redaktorkou magazínu Vasárnap Cs. Liszka Györgyi, 16. 30 h.
29. november - Športový ples