Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Keby sa vytratili, by bolo naozaj očividné, akú prácu vykonávajú

Keby sa vytratili, by bolo naozaj očividné, akú prácu vykonávajú

Nezamestnaní dostávajú sociálne dávky po odpracovaní určitého počtu hodín na verejnoprospešných prácach.

U nás je momentálne zaradených 67 osôb na verejnoprospešné práce. Z toho 21 osôb pracuje týždenne 16 hodín, 46 osôb má povinnosť odpracovať mesačne 32 hodín. Ich počet sa každý mesiac môže meniť. Je taký, komu sa podarí nájsť si prácu a tak ho úrad práce vyradí zo systému, ale sú aj takí, ktorí po strate zamestnania sú nútení vykonávať verejnoprospešné práce.

21 osôb, s ktorými obec uzavrela dohodu na šesť mesiacov, týždenne štyrikrát sa dostavia na dennú štvorhodinovú prácu. Jedna žena vypomáha v školskej jedálni pri základnej škole, dve denne upratujú chodby a schody Domu služieb a Nákupného strediska. Jedna žena zabezpečuje možnosť použitia verejného záchoda vo všedný deň v doobedňajších hodinách a v dobe večernej svätej omše a vo víkend pred, v dobe trvania a po skončení slovenskej aj maďarskej svätej omše. Ďalej sú zabezpečené dve doručovateľky pošty pre obecný úrad, dve osoby striedavo zabezpečujú otváraciu dobu posilňovne a jedna osoba dohliada na udržovanie čistoty v telocvični. Jedna žena denne upratuje autobusové zastávky, zbiera smeti na najfrekventovanejších miestach. Dve ženy majú na starosti záhradkárčenie, vysádzajú a polievajú kvety, snažiac sa o naše krajšie a pestrejšie životné prostredie. Osem zvyšných ľudí denne zaraďujeme na výkon aktuálnych prác.

Spomenutých 46 osôb týždenne raz v trvaní 8 hodín vykonávajú nami koordinovanú prácu. Našou povinnosťou je teda, chodiť otvorenými očami po obci, aby sme vedeli, kam a kedy poslať pracovnú silu a akú prácu majú vykonávať. Naša obec je veľká, tým pádom je tu veľa práce. Hlavne po zavítaní dobrého počasia sa zvýšilo množstvo práce. Kým v zime vypĺňal náš pracovný čas odhŕňanie snehu, posyp šmykľavých chodníkov, teplé mesiace priniesli so sebou prácu na zelených priestranstvách. Pod tým rozumiem priestranstvá, ktoré musíme pravidelne udržiavať, ako sú parky, cintoríny, námestia, ihrisko a okolie, dvor materskej školy a škôl. Toto zahŕňa kosenie, odvoz zeleného odpadu, zametanie. Medzi naše povinnosti patrí aj čistenie jarkov, aby ani po výdatných dažďoch neboli problémy s odvádzaním dažďovej vody. Naši pracovníci zohrávajú svoju úlohu aj po rôznych podujatiach a mohla by som menovať ďalšie väčšie – menšie práce, ktoré sa uskutočňujú s našou pomocou.

Drvivá väčšina našich ľudí pristupuje k práci disciplinovane, vykonáva svoju úlohu podľa denného režimu. Je pravda, sú aj takí, ktorých treba „držať“, ale aj s nimi sa podarí dohovoriť.

Dátum vloženia: 5. 8. 2015 20:40
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 1. 2022 20:42
Autor: Správca Webu