Menu
Obec Svodín
obecSvodín
részletes keresés

Cyclocoop

  • Projekt kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/117
  • Programnév: Interreg SKHU Kisprojekt Alap a nyugati határtérségben
  • A kisprojekt vezető partnere: Szőgyén község
  • A kisprojekt partnere: Tata Város Önkormányzata (HU)
  • Projekt címe: Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között
  • Projekt rövidítése: CYCLOCOOP
  • Prioritási tengely: PT 4
  • Teljes költségvetés: 52 058,90 EURO
  • ERFA hozzájárulás: 44 250,06 EURO
  • A projekt futamideje: 2020.12.1. – 2021. 10. 31.

A kisprojekt rövid leírása magyar nyelven

Szőgyén és Tata 1997-ben kötötte meg testvértelepülési szerződését, de az együttműködés hosszabb időre tekint vissza. Az elmúlt 15 évben több közös projektet valósítottak meg, amelyek közt három db SK-HU Interreg pályázat is volt, intézményi együttműködés és média témában. Intézményi szinten szoros az együttműködés az önkormányzatok, iskolák és egyéb hagyományőrző és sportszervezetek között is. Pályázatunk a fiatalok, általános- és középiskolások együttműködésén alapul. 2020-ban valósul meg a X. kerékpártúra Tata és Szőgyén között, ahol a szőgyéni diákok kerékpáros túrát szerveznek Tatára, a Tatai diákok pedig Szőgyénbe kísérik vissza őket kerékpárral.

A pályázat keretén belül a diákok és tanáraik workshopok keretében közösen kidolgoznak egy olyan, elsősorban a családoknak szánt turisztikai kiadványt térképpel együtt, amely bemutatja a Szőgyén-Tata közti lehetséges útvonalak nevezetességeit, látványosságait, pihenőket. A „POKET” térképes zsebkönyv készítésébe bevonják a kerékpár útvonal melletti falvakat is. A projekt tartalmáról flyer is készül.

A projekt keretében további közös kulturális rendezvények valósulnak meg együttműködésben mindkét projektpartnernél.

Az egyes aktivitásokról és a kerékpárútról 3 db összefoglaló film készül, amelyet a regionális televíziók tűznek műsorukra, de megjelenik a közösségi hálón is.

A projekt célja, hogy a tevékenységek során a két település ifjúsága, az ő családjaik, és az őket segítő intézmények, szervezetek szorosabbra fűzzék az együttműködés és barátság szálait. További cél, hogy a projekt eredményeképpen megszülető kiadvány, mások számára is ösztönzően hassanak és útmutatásul szolgáljanak e két település alaposabb megismerésére, valamint népszerűsítsék a kerékpározást, mint környezetbarát és egészségtudatos közlekedési módot, amellyel el lehet jutni az egyik településről a másikra.

A kisprojekt rövid leírása szlovák nyelven

Svodín a Tata podpísali dohodu o twinningu v roku 1997, ale spolupráca trvá dlhšie. Za posledných 15 rokov sa uskutočnilo niekoľko spoločných projektov vrátane troch projektov SK-HU Interreg v tematike inštitucionálnej spolupráce a médií. Na inštitucionálnej úrovni existuje úzka spolupráca medzi obcami, školami a inými tradície zachovávajúcimi spolkami a športovými organizáciami. Náš projekt je založená na spolupráci mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl. V roku 2020 sa uskutoční X. cyklotúra medzi mestami Tata a Svodín, kde svodínski študenti organizujú cyklotúru do Taty, potom študenti Taty ich odprevádzajú späť do Svodína na bicykli.

V rámci projektu žiaci a ich učitelia na workshopoch spolu vypracujú turistickú publikáciu, určenú v prvom rade pre rodiny s mapou zobrazujúcu pamätihodnosti a atraktivity možných trás medzi Svodín-Tata. Do prípravy “POKET” príručky prizvajú aj dediny pri cyklotrase. O obsahu projektu bude pripravený leták.

V rámci projektu budú v spolupráci s oboma partnermi projektu zorganizované ďalšie spoločné kultúrne podujatia.

3 súhrnné filmy budú nakrúcané o jednotlivých aktivitách a cyklotrase, ktoré budú vysielané v regionálnych televíziach, ale objavujú sa aj na sociálnej sieti.

Cieľom projektu je posilniť väzby spolupráce a priateľstva mládeže oboch dedín, ich rodín, inštitúcií a organizácií, ktoré im pomáhajú.

Ďalším cieľom je, aby publikácia pripravená počas projektu  pôsobila stimulujúco pre ostatných a poskytli usmernenie k hlbšiemu spoznanie týchto dvoch dedín, a podporovali cyklistiku ako environmentálne priateľský a zdravý spôsob dopravy.

A kisprojekt rövid leírása angol nyelven

Svodín and Tata signed a twinning agreement in 1997, but the cooperation lasts longer between the two villages. Over the past 15 years, several joint projects have been carried out, including three SK-HU Interreg projects on institutional cooperation and media. At the institutional level, there is close cooperation between municipalities, schools and other traditions keeper and sports organizations. Our project is based on the cooperation between young people, primary and secondary school students. In 2020, the X. bike tour will take place between Tata and Svodín, where the students of Svodín organize a cycling tour to Tata, and students of Tata will accompany them back to Svodín by bicycle.

Within the framework of the project, students and their teachers will develop together a touristic publication with a map presenting the sights, attractions and rests of the possible routes between Svodín-Tata. In the preparation of the “POKET” pocketbook they will also include the villages next to the bike route. A flyer will be made about the content of the project.

Within the framework of the project, additional joint cultural events will be organized in cooperation with both project partners.

There will be made 3 summary films about the activities and the bike path, which will be broadcasted by the regional TVs, and will also appear on the social network.

The aim of the project is to bring together the youth of the two villages, along with their families, and the institutions and organizations that help them, to strengthen the ties of cooperation and friendship. A further aim is for the publications to be stimulating for others and provide guidance on the deeper understanding of these two villages and to promote cycling as an environmentally friendly and health-conscious way of transport from one settlement to another.

A projekt célja

A projekt elsődleges célja Tata város és Szőgyén község lakosai közti együttműködés megerősítése, bővítése, jelen projektben az ifjúságra koncentrálva, valamint ezzel együtt a kerékpározás, mint környezetbarát, egészségtudatos közlekedési mód népszerűsítése.

A projekt további célja az, hogy a két településen élő gyerekek és fiatalok közösen fedezzék fel Tata és Szőgyén azon értékeit, amelyek a korosztályuk számára valamilyen szempontból érdekesek, értékesek, fontos mondanivalóval bírnak. Ezeket az értékeket összegyűjtsék, rendszerezzék, és kreatív módszereket használva feldolgozzák, úgy, hogy az ennek eredményeképpen megszülető, általuk összeállított térképes kiadvány mások számára is ösztönzően hasson és útmutatásul szolgáljon e két település alaposabb megismerésére (gyerekek, fiatalok, családok, beleértve a nagyszülőket is). A kiadványt turisztikai információs irodákban és látványosságok helyszínén helyezzük el.

A projekt keretében a két település ifjúságának a feladata lesz, hogy javaslatot tegyenek arra, hogy a kerékpárosok a két településen és az egyik településből a másikba kerekezvén milyen útvonalakat járjanak be, hol tartsanak pihenőt, és mit nézzenek meg út közben. Ebbe bevonják az útba eső települések önkormányzatait is.

További cél, hogy a fenti tevékenységek során a két település ifjúsága, az ő családjaik, és az őket segítő intézmények, szervezetek, még szorosabbra fűzzék egymás között az együttműködés és barátság szálait, emeljék az együttműködés szintjét.

A projekt nagy hangsúlyt fektet a környezetbarát megoldásokra. Célunk a kerékpáros turizmus propagálásával a széndioxid kibocsátás csökkentése, a rendezvényeken kizárólag komposztálható evőeszközök használata és szelektív hulladékszigetek kialakítása tájékoztatással együtt.

Fontosnak tartjuk a projekt nyilvánosságának biztosítását, a projekt eredményeinek terjesztését nyomtatott és audiovizuális módon is, kiadványokkal, plakátokkal, cikkekkel, filmekkel.

 

HU:
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
„A jelen honlap tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.“

SK
„Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
„Obsah tejto webstránky nemusí nutne reprezentovať postavenie Európskej Únie.“

EN:
“The project is supported by the European Union and co-financed by the European Regional Development Fund.”
“The contents of this website do not necessarily represent the position of the European Union.”

rdvinterreg

erfaszlogen

 

http://www.skhu.eu

http://www.rdvegtc-spf.eu

poster_SK_Interreg-SKHU-rdv_Svodin_4.1-117.pdf (585.24 kB)

Aktualitások

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Közösségi hálózatok

Június 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26 27 28 29 30