posted by

Doslova vo švíkoch praskala kinosála kultúrneho domu, tak sa naplnila návštevníkmi dobročinného predstavenia, ktorí okrem toho, že pomohli, sa ešte aj dobre zabávali. Môžeme byť právom hrdí na vysokú úroveň predstavenia popri súdržnosti.

Na konci Sylvia, mamička malej Dorky Kunyikovej, sa dojemne prihovorila k prítomným:

Nie je to ľahké, ale je mi cťou stáť tu a osobne sa poďakovať ľuďom, v ktorých sú ozajstné hodnoty – ušľachtilosť, ľudskosť, súcit a ochota pomáhať.

Som vďačná, že ste poctili svojou prítomnosťou túto udalosť, moju dcéru Dorku, nás ako rodinu, vystupujúcich, organizátorov, našli si čas, zúčastnili sa a pomohli.
Prichádza najťažšia časť môjho príhovoru. Chcela by som vysloviť niekoľko viet o mojej dcérke. Jej choroba začala v januári 2014, diagnostikovali jej leukémiu. Máme za sebou ročnú liečbu, ale vďaka jej silnej náture ju úspešne absolvovala. Dorka pristupuje pokorne a smelo k svojej chorobe, my sme na ňu veľmi pyšní. Prihliadajúc na okolnosti sa má dobre a veríme, že aj tak ostane.

Vami poskytnuté dary využijeme na zabezpečenie sterilného prostredia, ktoré je nevyhnutné k jej vyzdraveniu.

Ako sa tak pozerám, v akom hojnom počte ste sa tu zišli, cítim, aké skvelé je bývať v obci, kde toľko ľudí spojí svoje sily, aby pomohli v ťažkostiach.

Comments are closed.