WALRUS V4

Naša obec je zapojená do projektu Walrus V4 (Mrože V4, Morsy V4 ), ktorý je podporený Medzinárodným Višegradským fondom.

Je to medzinárodný projekt na podporu zdravého životného štýlu, najmä otužovania sa, výmenu informácii a podporu spolupráce športových oddielov otužovania a plávania.

Partnermi projektu sú obce: Kravany nad Dunajom SK (líder), Bystřice nad Olší CZ, Mielno PL, Lábatlan HU, Svodín SK a Pińczów PL.

V rámci projektu sú plánované 3 aktivity:

Pracovné stretnutie v Mielne (9/2019)

Stretnutie otužilcov v Kravanoch (4.-5. 12.2019)

Stretnutie otužilcov v Mielne (5. -9. 2. 2020)

 

 

The project is mainly based on supporting active and healthy life for all generations.

Main activities of the project are in Mielno PL and in Kravany SK.

The first event in Kravany will be organized just on SK-HU border. Municipality Kravany and  Lábatlan are separated only by Dunaj river. The event on beach Kravany will be common for Kravany and Lábatlan. It will be good occasion for propagation of nature, opportunities for tourism on SK-HU border region. Next event will be in Mielno on Baltic sea which is well known for good beach, special culture and sports events. It will be very good place for common meeting of “walruses” from all v4 countries. It will be a good opportunity for comparison river “walruses” to sea “walruses”

 

 

 

Comments are closed.