posted by

pdf-iconV Ý B E R O V É   K O N A N I E  na obsadenie funkcie

Riaditeľ Základnej školy Lajosa Csongrádyho s VJM – Csongrády Lajos Alapiskola

Školská 1, Svodín, s predpokladaným nástupom 1. júla 2015

Comments are closed.