V Ý B E R O V É K O N A N I E na obsadenie funkcie
Riaditeľ/-ka Materskej školy – Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín
s predpokladaným nástupom 1. júla 2017

Výberové konanie – riaditeľ/-ka Materskej školy – Óvoda

Comments are closed.