posted by

2. júna dorazili delegáti samospráv Svodína, Sováty a Kanjiže do Taty, do spoločného družobného mesta. V tomto čase trávili pobyt štyria výhercovia súťaže materinského jazyka so svojím pedagógom zo základnej školy L. Csongrádyho. Aj oni sa zúčastnili niekoľkých spoločných podujatí, na celodennom výlete do Šoporne a prezreli si pamätníky pohraničného mesta, nazývaného aj mestom vernosti.

4. júna delegáti partnerských usadlostí navštívili školy v Tate. Poobede odhalili a posvätili pamätný kríž vo Svodínskej ulici, kde predniesli slávnostnú reč Gabriel Vígh, starosta obce Svodín a József Michl, primátor mesta Tata. Pamätný kríž postavili na základe rozhodnutia samosprávy mesta Tata ako pamiatku na vysťahovaných zo Svodína. Korpus z 18. storočia, nachádzajúci sa na kríži, v roku 1948 zobrala so sebou do vyhnanstva rodina Mériová, vysťahovaná zo Svodína. Dubové drevo na zhotovenie kríža darovala samospráva obce Svodín, zhotovil ho Róbert Smidt, duplikát korpusu Arpád Baracska a vysvätenie farári Gábor Szalai a Zsolt Farkas.
Kornélia Berényi

bicajosok2

Tata1

bicajosok

Comments are closed.