posted by

Už po trinásty krát usporiadala samospráva mesta Tata v období od 3. do 8. augusta umelecký tábor talentov pre deti a mládež z Taty a z družobných miest, ktorá prišla z rozličných miest karpatskej kotliny. A tak sa k Svodínčanom pridružilo 6-6 milovníkov umenia zo srbskej Kanjiže a z rumuskej Sovaty. Tentoraz tábor navštívili aj deti z Pustiny.

Comments are closed.