Zoznam ulíc

                                                                                                              Katastrálne územie


Dlhý rad Nemecký Svodín
Dolná jablčná ulica Nemecký Svodín
Dolná mlynská ulica Maďarský Svodín
Dolný koniec Nemecký Svodín
Hlavná ulica Nemecký Svodín
Hlavné námestie Maďarský Svodín
Hlavnosecká ulica Maďarský Svodín
Horná jablčná ulica Nemecký Svodín
Horná mlynská ulica Maďarský Svodín
Jarmočné námestie Nemecký Svodín
Kamenárska ulica Nemecký Svodín
Kopcová ulica Nemecký Svodín
Kostolná ulica Nemecký Svodín
Krivá cesta Nemecký Svodín
Krížna ulica Maďarský Svodín
Lipová ulica Nemecký Svodín
Maďarskosvodínska cesta Maďarský Svodín
Malá škovránková ulica Nemecký Svodín
Malokostolná ulica Maďarský Svodín
Morušová ulica Maďarský Svodín
Námestie svätého Michala Maďarský Svodín
Nemeckosvodínska cesta Nemecký Svodín
Novovieska cesta Maďarský Svodín
Orechové námestie Maďarský Svodín
Pamiatkový park 45 Nemecký Svodín
Park svätého Jána Maďarský Svodín
Školská ulica Maďarský Svodín
Škovránková ulica Nemecký Svodín
Ulica Bieleho kríža Maďarský Svodín
Ulica kopca Tenkesa Nemecký Svodín
Ulica Pála Pathóa Maďarský Svodín
Ulica sv.Floriána Maďarský Svodín
Ulica svätého Urbána Maďarský Svodín
Veľkolesná ulica Maďarský Svodín
Veterná ulica Nemecký Svodín