Kultúra

Obecenstvo z okolia mohlo vidieť interaktívne hravé predstavenie z diela Spiró Gyorgy „PRAH“. Populárnu tvorbu z maďarskej literatúry porozprával, okoreňujúc humorom, a priniesol na divadelné dosky Tamás Gál. Počas Zimných divadelných večerov sme mali fantastický... Viac

Obnovila sa socha hrdinov vo Svodíne „Sväté znamenie na počesť hrdinov, ktorých príklad poučuje a hreje pri srdci“ Sochu hrdinov, postavenú v roku 1924 na počesť padlých v I. svetovej vojne, počas uplynulých rokov poznačil zub času, potrebovala... Viac

Na podnet regionálneho Limes-Anavum Honismereti Társulat si vlani prvýkrát pripomenuli „donskú katastrofu“ v Štúrove. V tomto roku sa vo Svodíne pokračovalo s cieľom budovania tradície oživené spomínanie, ktorého zvláštnosťou je, že uplynulo 75 rokov od 12.-13.... Viac

II. stretnutie družobných miest - Bajót a Svodín - 2017  Viac

A Március idusi emlékezésekhez kapcsolódóan, március 17-én került sor Csáky Pál a „Pacsirta éneke” című kisregényéből íródott „Hit és Hűség”színpadi játékának bemutatására a kultúrház színháztermében. A háromszereplős darabot Boráros Imre Kossuth... Viac

Buďme smelí, nebojme sa! 15. marca sme spomínali na revolúciu 1848-49 pri soche Artúra Görgeia. Ako prvý sa pomodlil duchovný otec Zsolt Farkas za hrdinov. Podujatie poctil so svojou návštevou aj András Dóczi, tajomník veľvyslanectva Maďarska a tlmočil... Viac

A LÚDAS MATYIN JÁRTUNK  (KÖZÉP-EURÓPA EGYETLEN KŐCIRKUSZÁBAN!) A Fővárosi Nagycirkusz Fazekas Mihály (magyar költő és botanikus) születésének 250. évfordulója alkalmából választotta a töretlen népszerűségnek örvendő... Viac

Ozajstný svodínsky jarmok Svetlá, vône, varené víno, kapustnica, svodínsky posúch, ryby, guláš z divokej zveri, remeselnícke ručné práce, domáce koláče, zákusky a veľký dav ľudí na vianočnom trhu. Štyria organizátori –... Viac

Klub KRÁSNEHO VEKU sa iba nedávno zakladal a už prichádzajú so zaujímavým programom. Desať prednášok v podaní Dezső Nágela sa zaoberá s dejinami Svodína. V čase reportáže už máme za sebou dve tematiky, na ktorých sme sa oboznámili s publikáciami o Svodíne... Viac

Ha január, akkor színház! Szőgyén község könyvtára tisztelettel értesíti, hogy a X. TÉLI SZÍNHÁZI ESTÉK első választható előadását január 7-én tekintheti meg a Színházkedvelő Közönség Győrben. A... Viac

  Medzinárodná konferencia Bystřice nad Olší v Čechách pozvalo na dvojdňovú návštevu partnerské usadlosti, aby sa zoznámili s rozličnými formami spolupráce... Viac

S otvorenou bránou čakal návštevníkov náš kostol Nanebovzatia Panny Márie v rámci podujatia „Deň otvorených kostolov“, ktoré organizovalo združenie „Szőgyén Öröksége“. Je dôležitá otvorená brána kostola, veď nemôžeme vedieť,... Viac

Obnovený dom ľudových tradícii otvorili pred návštevníkmi 4. júna v rámci podujatia „Stretávka v Dome ľudových tradícií“. Otec Zsolt znovu vysvätil dom, aby sa dostalo božieho požehnania návštevníkom aj pracovníkom domu. Stretávka sa začala s oživením bojov z... Viac

“Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union” - Farebná Európa V dňoch 15.-17. júla sme usporiadali trojdňové podujatie, ktoré finančne podporila EU. Oslavy sa začali s výstavou Medzinárodného výtvarného tábora, ktoré v tomto roku oslavuje... Viac

Je to už pätnásty tábor – aj toho sme sa dožili, usmieva sa János Kántor, ostrihomský umelec, ktorý je vedúcim tábora od začiatkov. Dnes už tábor získal hodnosť, lebo sa nám podarilo zjednotiť nadaných, úspešných tvorcov, ktorí prispeli k vytvoreniu spoločenstva... Viac

S otvorenou bránou čakal návštevníkov náš kostol Nanebovzatia Panny Márie v rámci podujatia „Deň otvorených kostolov“, ktoré organizovalo združenie „Szőgyén Öröksége“. Je dôležitá otvorená brána kostola, veď nemôžeme vedieť, kedy a kto pocíti potrebu... Viac

Obnovený dom ľudových tradícii otvorili pred návštevníkmi 4. júna v rámci podujatia „Stretávka v Dome ľudových tradícií“. Otec Zsolt znovu vysvätil dom, aby sa dostalo božieho požehnania návštevníkom aj pracovníkom domu. Stretávka sa začala... Viac

Pozri sa späť na okamih Znovu zavítalo obdobie stretávok na našej škole. Ja prisadám k najstarším, ktorí opustili školskú lavicu presne pred 65 rokmi. Číslo 65 nie zaujímavé iba preto, že oni sú najstaršia veková kategória, ale aj preto, že v tomto roku spomíname... Viac

Kríž spája vysťahovaných zo Svodína do Taty Na pamiatku vysťahovaných stojí kríž vo Svodíne aj v meste Tata, aby ako nebeský most spájal vysťahovaných a ich rodiny s rodnou obcou. V Tate a na okolí našlo 135 vyhnaných rodín pohostinnú komunitu, kde si mohli od... Viac

Členovia klubu „Tatai Honvéd Baráti Klub“ počas svojej návštevy vo Svodíne zavítali aj do Vojenského historického múzea v Pohronskom Ruskove, o čom sme už informovali čitateľov. Táto návšteva múzea urobila obrovský dojem na členov klubu s vojenskou minulosťou,... Viac

Nedávno ešte kaviareň-cukráreň-piváreň, dnes je už veľká miestnosť na prízemí Domu služieb ostrovom pokoja. Túto miestnosť samospráva obce poskytla mladým a oni tu vytvorili príjemné usporiadané prostredie. Keď som tam doobeda zavítala, vítali ma traja otvorení... Viac

Už po trinásty krát usporiadala samospráva mesta Tata v období od 3. do 8. augusta umelecký tábor talentov pre deti a mládež z Taty a z družobných miest, ktorá prišla z rozličných miest karpatskej kotliny. A tak sa k Svodínčanom pridružilo 6-6 milovníkov umenia zo... Viac

V rámci VIII. Dní Pála Patóa sa uskutočnilo podujatie Naše miesto v Európe. Už v piatok sme vo veľkom začali. Od Pála Csákyho sme sa dozvedeli ako ďalej v EU a od pani poslankyne Anity Leonov Nyilas zo Srbska o užívaní kultúrnej autonómie. Súčasne prebiehal predaj... Viac

V rámci slávností, usporiadaných združením „Szőgyén Öröksége“ a Základnou organizáciou Csemadoku vo Svodíne sme spomínali na ukončenie II. svetovej vojny pred 70-timi rokmi, na obete, na tri mesiace trvajúci front, na operáciu Südwind -Južný vietor. Slávnosť... Viac

2. júna dorazili delegáti samospráv Svodína, Sováty a Kanjiže do Taty, do spoločného družobného mesta. V tomto čase trávili pobyt štyria výhercovia súťaže materinského jazyka so svojím pedagógom zo základnej školy L. Csongrádyho. Aj oni sa zúčastnili niekoľkých... Viac

MÁJOVÁ STRETÁVKA v DĽT dňa 23. mája 2015 v sobotu v DĽT Svodín so začiatkom o 16.00h. 16.00 Zábavno-šikovnostná súťaž 17.00 Kultúrny program: Fekete Sólyom - lukostrelci Krátky program folklórneho súboru... Viac

Doslova vo švíkoch praskala kinosála kultúrneho domu, tak sa naplnila návštevníkmi dobročinného predstavenia, ktorí okrem toho, že pomohli, sa ešte aj dobre zabávali. Môžeme byť právom hrdí na vysokú úroveň predstavenia popri súdržnosti. Na konci Sylvia, mamička... Viac

„Divadlo nie je zemskou scénou! Divadlo je prístrešie. Svet zázrakov. Tam sa môže všeličo udiať. Môžem umrieť. Znovu sa zrodiť. Divadlo je láska, trvalá horúčka.“ Ernő Polgár, spisovateľ, dramaturg Do divadla? Kým niekoho nadchne už len počutie, iní... Viac

27. December: Bežecké preteky, stretnutie o 9.00 pred Kd. 28. December: súťaž v stolnom tenise, telocvičňa o 9. 00 hod. 31. December: Silvestrovský ples o 20.00 hod. 1. Január: Ohňostroj o 0.30... Viac

18. December: Vianočný program žiakov ZŠ LCs ?? December: Skauti–prijatieBetlehemskéhoplameňa 31. December: silvestrovský... Viac

7. november - Stretnutie dôchodcov KD 14.00 ? november - Prezentácia knihy Lászlóa Hinzelléra KD 17.00 h. 14. november - Beseda so spisovateľkou Zsuzsanna Lampl, 16.30 dom pre práce na diaľku 15. november... Viac