posted by

Svodínska Súkromná stredná odborná škola ukoŽiakov a pedagógov školy zastihla táto správa úplne nečakane. Školu od riaditeľky Ilony Sáraiovej prevzal Andrej Mokos. Pán Mokos v Štúrove prevádzkuje súkromnú obchodnú akadémiu aj vysokú školu logistiky, takže i žiaci svodínskej školy začali školský rok v Štúrove.

Comments are closed.