Naša spoločná budúcnosť – Közös jövőnk – Our Common Future

img_0486 img_0496 img_0497 img_0499 img_0500 img_0501 img_0502 img_0504 img_0505 img_0507 img_0508

Záverečná konferencia – Zárókonferencia – Closing Conference

img_0581 img_0582 img_0583 img_0584

Mládež v rozhodovacom procese – Fiatalok a döntéshozatalban – The Young in the decision-making process    –   Workshop

img_0473 img_0474 img_0475 img_0477

Prečo by sme mali veriť v budúcnosť EÚ?  – Miért bízzunk az EU jövőjében? – Why should we trust in the future of the EU?

img_0456 img_0457 img_0460 img_0463 img_0464

Naše možnosti v EÚ  – Lehetőségeink az EU-ban – Our possibilities in the EU –  workshop

img_0517 img_0518 img_0521 img_0523

Comments are closed.