Informácie a správy

Myšlienky Andrey Šmídovej, predsedkyne Rady školy pri ZŠ Lajosa... Čítať ďalej

28. júna 2016 si riaditeľstvo Základnej školy vo Svodíne pripomínalo 25 rokov práce školy. Na stretnutie boli pozvaní všetci pedagógovia, ktorí pôsobili na škole v uplynulých rokoch. Spomienka začala slávnostným zasadnutím pedagogickej rady za účasti starostu... Čítať ďalej

Kerékpárral Tata és Szőgyén testvértelepülések között Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is sor került a Szőgyén – Tata kerékpártúrára, ahová a Csongrády Lajos Alapiskola diákjai, pedagógusai és néhány sportot kedvelő, merész... Čítať ďalej

Pozri sa späť na okamih Znovu zavítalo obdobie stretávok na našej škole. Ja prisadám k najstarším, ktorí opustili školskú lavicu presne pred 65 rokmi. Číslo 65 nie zaujímavé iba preto, že oni sú najstaršia veková kategória, ale aj preto, že v tomto roku spomíname... Čítať ďalej

Navštívila som všetky tri inštitúcie našej obce, zaujímajúc sa o počet detí, žiakov a o podmienkach, ako začínajú nový školský rok. Materská škola Bc. Lívia Kovácsová riaditeľka MŠ v tomto roku... Čítať ďalej

Do programu Anglicky sa učiace obce sa v tomto roku zapojilo 30-40 ľudí. Presný počet nie je možné určiť, pretože  niektorí ľudia kvôli svojej práci môžu prísť len na pár dní – oboznámila nás s programom Viki Simonová, u ktorej je lektorka ubytovaná. Megan... Čítať ďalej

Svodínska Súkromná stredná odborná škola ukoŽiakov a pedagógov školy zastihla táto správa úplne nečakane. Školu od riaditeľky Ilony Sáraiovej prevzal Andrej Mokos. Pán Mokos v Štúrove prevádzkuje súkromnú obchodnú akadémiu aj vysokú školu logistiky, takže i... Čítať ďalej

Toto je už 12. kvíz materinského jazyka, ktorý pre žiakov ZŠ L. Csongrádyho v spolupráci so svodínskou samosprávou organizuje samospráva mesta Tata. Organizácia tohto podujatia si vyžaduje veľa práce. Prečo znáša ťarchu prípravných prác mesto Tata? Tata a Svodín... Čítať ďalej

Na podnet jednej organizácie združujúcej ľavákov v Amerike od roku 1992 slávime každý rok 13. augusta Medzinárodný deň ľavákov. Táto skupina ľudí predstavuje takmer 15 percent populácie Zeme. 20. a 31. prezident Spojených štátov bol taktiež ľavák, ako i Nelson... Čítať ďalej

Úctu voči pedagogickým pracovníkom na oslave usporiadanej na ich počesť vyjadrili nielen žiaci, ale i samospráva a členovia združení... Čítať ďalej