Projekty

20200301_Oznámenie o realizácii projektu... Ďalej...

WALRUS V4 Naša obec je zapojená do projektu Walrus V4 (Mrože V4, Morsy V4 ), ktorý je podporený Medzinárodným Višegradským fondom. Je to medzinárodný projekt na podporu zdravého životného štýlu, najmä otužovania sa, výmenu... Ďalej...

Nadačná listina Nadácie Budúcnosť Svodína  Ďalej...

Infolist kompostéry... Ďalej...

[get_posts_category excerpt="290" number="3" readmoretext="Viac..." category="254"... Ďalej...

[get_posts_category excerpt="290" number="10" readmoretext="Viac..." category="263"... Ďalej...

Obec Svodín podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného... Ďalej...