Podnikatelia a organizácie

Obec Svodín Vám ponúka možnosť bezplatnej prezentácie Vašej firmy na webovej stránke obce.

V prezentačnom materiáli podľa záujmu môžete uviesť:

– názov firmy a kontakty na firmu
– predmet činnosti
– logo firmy

svodin@svodin.sk

Ďaľšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade

Vyhradzujeme právo na úpravu, vyradenie a neuverejnenie materiálov.


Vedenie klubu:
  • Predseda: Bc.Kunyik Tamás
  • Podpredseda: Vígh Gábor ml.
  • Ekonóm: Ing. Nágel Dezső
Oddiele:
  • Futbalový oddiel: Bartos Gergely
  • Hádzanársky oddiel: Koncser Erika
  • Stolnotenisový oddiel: Hinzellér László
  • Posilňovanie: Ivanics Norbert