SPRÁVA A ROZVOJ OBCE

Tu si nájdete príklady úspešných projektov, ktoré boli financované z fondov EÚ a iných grantov a ušetrili prostriedky z obecného rozpočtu. Smerovanie obce do budúcnosti usmerňujú strategické dokumenty – Priority rozvoja obce, Územný plán a ďalšie. Aké ale bude naša obec v budúcnosti, to záleží na každom z Vás.