posted by

Začiatkom júna sa zišiel poslanecký zbor na 17. zasadnutie. V programových bodoch zasadnutia dostali priestor aj otázky o rozvoji.

Comments are closed.