Svodín - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Adresa

Hlavná 1
943 54 Svodín

Spojenie

Tel.: +421 36 75 66 001
Email: kontakt@svodin.sk
Web: www.svodin.sk

Informácie

IČO: 00 30 92 81
DIČ: 20 20 41 27 13
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK17 5600 0000 0038 4787 6001
SWIFT: KOMASK2X

Úradné hodiny

  • PO 08:00-12:00 13:00-16:00
  • ST 08:00-12:00 13:00-17:00
  • PIA 08:00-12:00

Starosta obce:

  • Mgr. Szabolcs Méri

qr-obecnyurad-300x300

Hlavné kontakty Obecného úradu

Kancelária prvého kontaktu, podateľňa, personalistika a mzdy, odoslané faktúry, poplatok za vývoz odpadovej vody

Starosta obce

Prednosta obecného úradu

Matrika, evidencia obyvateľstva, sociálna starostlivosť, osvedčovanie

Dane, poplatky, SHR – samostatne hospodáriaci roľník, rybárske lístky, pokladňa

  • Katarína Kunyíková,  tel.: +421 36 75 66 003, dane@svodin.sk

Spoločný obecný úrad – stavebný úrad, ochrana drevín a ovzdušia, vodné a odpadové hospodárstvo, pozemné komunikácie

Účtovníctvo, došlé faktúry, riaditeľ príspevkovej organizácie