Svodín - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Tiesňové volania

 • Európske núdzové telefónne číslo 112
 • Hasiči 150
 • Polícia 158
 • Zdravotnícka pohotovosť 155
 • Obecná polícia: +421 905 658 543
 • Obecný hasičský zbor – veliteľ Peter Góra: +421 908 711 292
 • MUDr. Ildikó Fialová, obvodná lekárka: +421 36 75 94 296
 • MUDr. Alena Šuchaňová, obvodná lekárka: +421 36 75 94 116
 • MUDr. Veronika Macková Štúrovo, detská lekárka: +421 36 75 65 139
 • MUDr. Alžbeta Tóthová Gbelce, detská lekárka: +421 36 75 92 300
 • Lekáreň u Sv. Michala: +421 36 75 94 132
 • ZŠ Lajosa Csongrádyho s vyučovacim jazykom maďarským: +421 36 75 94 120
 • Základná škola: +421 36 75 94 121
 • Materská škola: +421 36 75 94 183
 • Školská jedáleň: +421 36 75 94 117
 • Farský úrad: +421 36 75 94 184
 • Pošta: +421 36 75 94 285
 • Scheuden – riaditeľka Bc. Ildikó Sárai: +421 36 75 66 008
 • Pohrebnictvo Milan Bajtek: +421 918 511 238
 • PORUCHOVÁ LINKA Západoslovenská distribučná: +421 800 111 567
 • PORUCHOVÁ LINKA SPP-distribúcia: +421 850 111 727
 • Zákaznícká linka ZSE Energia – pracovné dni 7.00-19.00:  +421 850 111 555
 • Zákaznícká linka SPP – pracovné dni 07.00-20.00: +421 850 111 363
 • Káblová televízia KonferTV Dvory nad Žitavou HOTLINE: Pon-Pia(pracovné dni) 08.00-20.00: +421 918 629 918, +421 905 624 280
 •