posted by

Po deviatich rokoch posledný krát na základnek škole zazvonil zvonec najstarším žiakom – deviatakom vo Svodíne. Ako je už zvykom sa rozlúčili so všetkými žiakmi, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy. Dovidenia!

Comments are closed.