Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zmeny a doplnky č. 1_2020 ÚP obce Rúbaň – zverejnené dňa: 13.4.2021

Comments are closed.