973_2021_rozh_uzemne_verejne

Optická prípojka KONFER net – situácia stavby

Comments are closed.