2. september: ZŠ začiatok šk. roku o 8.00 hod.
8. september: Menta klub prednáška a premietanie filmu KD 17.00 hod.
17. september: darovaniekrvi
21. september: Sviatosťbirmovania
27. september: TajomstvástodolyDĽT
28. september: Maďarskosvodínske hodové slávnosti

Comments are closed.