7. november – Stretnutie dôchodcov KD 14.00

? november – Prezentácia knihy Lászlóa Hinzelléra KD 17.00 h.

14. november – Beseda so spisovateľkou Zsuzsanna Lampl, 16.30 dom pre práce na diaľku

15. november – Voľby so samosprávy 7.00 – 20.00

28. november – Beseda s redaktorkou magazínu Vasárnap Cs. Liszka Györgyi, 16. 30 h.

29. november – Športový ples

Comments are closed.