posted by

Členovia klubu „Tatai Honvéd Baráti Klub“ počas svojej návštevy vo Svodíne zavítali aj do Vojenského historického múzea v Pohronskom Ruskove, o čom sme už informovali čitateľov. Táto návšteva múzea urobila obrovský dojem na členov klubu s vojenskou minulosťou, a tak na podnet Balázsa Keménya prijali do svojich radov Ladislava Žákoviča, zberateľa a majiteľa predmetov múzea.

Slávnosť usporiadal v rámci klubu fungujúci zbor „Őszirózsás Dalkör“, počas ktorej odovzdali Ladislavovi Žákovičovi plaketu o prijatí medzi členov a viacerí ponúkli vojenské rovnošaty pre múzeum. Členovia klubu nás poctili s rukou písaným ďakovným listom. Uznanie patrí členkám klubu za chutné zákusky.

honvéd klub4 honvéd klub2 honvéd klub1 honvéd klub3

Comments are closed.