posted by

Na pozvanie samosprávy obce zavítali k nám priatelia družobného mesta Tata na jednodňový autobusový zájazd, v rámci ktorého si prezreli niektoré pozoruhodnosti Slovenska.

Hostia prišli pod vedením primátora Józsefa Michla, medzi účastníkmi bola aj Zsuzsanna Osgyáni, zodpovedná za medzinárodné vzťahy a hostí sprevádzal Gabriel Vígh, starosta obce, Szabolcs Méri a ja.

Veríme, že pre nich usporiadaný výlet prispel k tomu bohatému a rozsiahlemu vzťahu, ktorý v rámci mnohých podujatí preukazuje mesto Tata našej obci.

 

Comments are closed.