posted by

Pomaly sa začína sezóna futbalu

Tomáš Kunyik, predseda Športového klubu:

Mužstvo žiakov prezimovalo na poprednom 3. mieste IV. Ligy

Žiaci Zsolta Bószu po úspešnej jesennej sezóne neodpočívali dlho, lebo už v januári začali s prípravami na jarné kolo – absolvujú týždenne dva tréningy, ktoré ukončia priateľským zápasom. Počas prípravy sa zúčastnili aj na dvoch zápasoch. Majstrovstvá sa začínajú 18. marca, kde sa stretnú s vážnym súperom z Dvorov nad Žitavou.

Dorast hrá V. ligu

Výsledky jesennej sezóny neboli podľa očakávania. Zápasy sťažovali ranenia a chorobnosť. Chalani skončili na 14. mieste. Chránenci J. Dobaiho svedomite bojovali na všetkých zápasoch aj vtedy, keď museli dokončiť zápas s desiatimi hráčmi. Ani príprava nešla hladko, prácu trénera sťažovala neprítomnosť hráčov. Družstvo opustili Dávid Pirtyák pre chorobu a Denis Grentek z osobných dôvodov. Prišla však posila v osobe Nikolasa Duráca, Andresa Mányu zo Štúrova a Imricha Paluka z Nových Zámkov. Počas zimy vznikla spolupráca medzi dorastom Svodína a Gbeliec, ktorou si budú navzájom pomáhať s výmenou hráčov. Dúfame, že tieto zmeny sa ukážu aj vo výsledkoch.

Dospelí boli najaktívnejší počas príprav

Priateľské stretnutie uzatváralo 2 – 3 tréningy počas týždňa. Naše mužstvo hrá VI. Ligu. Počas jesennej sezóny sme získali 23 bodov a skončili sme na 14. mieste. V porovnaní s vlaňajším 3. miestom je tento výsledok veľmi slabý. Verme, že pokračovanie bude oveľa úspešnejšie. Počas zimného prípravného obdobia sa uskutočnili zmeny. Opustil naše mužstvo Kristóf Szombat, ktorý prestúpil do Strekova. Máme aj bolestnú rozlúčku s Tomášom Árendásom, ktorý po vzájomnej dohode opúšťa mužstvo, lebo jeho pracovné zadelenie neumožňuje pravidelné nasadenie vo futbale. Na naše potešenie sa vracia Michael Nothart, v ktorého góly dúfame v jarnej sezóne. Ďalšími prichádzajúcimi sú Gergely Teszár z Mužle a Viktor Varga Gbeliec. Naše mužstvo je mladé a skladá sa prevažne zo Svodínčanov. Musíme byť trpezliví, lebo skúsenosť prichádza iba po pravidelnej hre. Vedenie sa snaží udržať týchto mladých, pretože o niekoľko rokov môžu vyzrieť v úžasné mužstvo.

Prosíme fanúšikov, aby prišli a povzbudzovali naše mužstvá počas zápasov. Odložme nepriateľstvo a provokáciu bokom na futbalovom ihrisku! Sme na jednej lodi! A táto loď je SVODÍNSKY FUTBAL a smeruje ku krajšiemu a úspešnejšiemu brehu.

Comments are closed.