posted by

Oznamuje občanom, že od 21.3.2021 do 8.4.2021 bude v obci Svodín odčítanie elektromerov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu  žiadame občanov aby stavy elektromerov s číslom elektromera umiestnili na viditeľné miesto v igelitovom sáčku na brány alebo poslali stav elektromera na tel.číslo 0908748613 formou sms alebo mms poprípade zasielali na email: amatus282@gmail.com. Ďakujeme za spoluprácu.

Comments are closed.