Spoločný stavebný úrad

Spoločný obecný úrad so sídlom vo Svodíne

Stavebný úrad

 

pre obce Svodín, Gbelce, Chľaba, Ľubá, Malá n/Hr., Nová Vieska

 

Kontakty

 

Adresa:

Spoločný stavebný úrad

Hlavná 1

943 54 Svodín

 

E-mail:

spolocny@svodin.sk

Tel.č.:

 

Úradné hodiny

 

Svodín (budova Obecného úradu)
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 11:00

 

 

Chľaba (budova Obecného úradu)
Pondelok – Štvrtok nestránkové dni
Piatok 13:00 – 15:00

 

 

Je možné vybaviť

 

Kompetencie stavebného úradu sa riadia stavebným zákonom č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Stavebný úrad dohliada na zákonnosť postupov pri realizácií stavebných činností.

 

  • oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
  • rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia,
  • stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavby pred jej dokončením, terénne úpravy, predĺženie platnosti stavebného povolenia
  • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní stavby, rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby,
  • povolenie na odstránenie stavby, nariadenie na odstránenie stavby
  • súhlas na výrub drevin