Zmluvy

Zverejnené zmluvy

V súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, Obec Svodín začala na svojej internetovej stránke zverejňovať všetky uzavreté zmluvy. Vychádzajúc z uvedeného zákona zmluvy nadobúdajú účinnosť až deň po ich zverejnení. So zverejňovaním zmlúv sme začali, ako nám to umožnili technické podmienky. Zákon ukladá taktiež povinnosť zverejňovať na internetovej stránke aj objednávky a faktúry. Zatiaľ však nebola špecifikovaná suma, od ktorej majú byť takéto dokumenty zverejnené. Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov na ministerstve financií by mal  vydať usmernenie týkajúce sa spôsobu a formy zverejňovania predmetných dokumentov.

AUGUST 2021

pdf-iconZmluva_Z-box_ZMOS_Svodín zo dňa 16.8.2021, účinnosť od 17.8.2021

MÁJ 2021

pdf-iconZmluva o poskytovaní auditorských služieb zo dňa 19.5.2021, Účinnosť od 20.5.2021

pdf-icon Zmluva o bežnom účte_Kenderes s.r.o. zo dňa 05.05.2021, Účinnosť od 06.05.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Malé Kosihy zo dňa 06.05.2021, Účinnosť od 07.05.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Bíňa zo dňa 06.05.2021, Účinnosť od 07.05.2021

APRÍL 2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Hontianska Vrbica zo dňa 30.04.2021, Účinnosť od 01.05.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Andovce zo dňa 30.04.2021, Účinnosť od 01.05.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Salka zo dňa 29.04.2021, Účinnosť od 30.04.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Chlaba zo dňa 29.04.2021, Účinnosť od 30.04.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Kamenin zo dňa 29.04.2021, Účinnosť od 30.04.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Bešeňov zo dňa 26.04.2021, Účinnosť od 27.04.2021

pdf-iconZmluva o poskytovaní služieb č. 1599_2021zo dňa 14.4.2021, Účinnosť od 15.4.2021

MAREC 2021

pdf-iconZmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb zo dňa 22.03.2021, Účinnosť od 23.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Kamenica nad Hronom zo dňa 25.03.2021, Účinnosť od 26.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Kamenin zo dňa 12.03.2021, Účinnosť od 13.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Andovce zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Belá zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Bešeňov zo dňa 01.03.2021, Účinnosť od 02.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Bíňa zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Bruty zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Hontianska Vrbica zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Chlaba zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Malé Kosihy zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Salka zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva o poskytovaní služieb v oblasti organizovania podujatí č. 1415_2021 zo dňa 1.3.2021, Účinnosť od 2.3.2021

FEBRUÁR 2021

pdf-iconZmluva o dielo 03/2021 Návrh zmien a doplnkov ÚPN obce Svodín zo dňa 25.02.2021

JANUÁR 2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 272_2021_obec Branovo zo dňa 27.01.2021, Účinnosť od 28.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 208_2021_obec Čaka zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 209_2021_obec Kuralany zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 210_2021_obec Bruty zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 211_2021_obec Kamenín zo dňa 20.1.2021, Účinnosť od 21.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 212_2021_obec Bina zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 213_2021_obec Belá zo dňa 20.1.2021, Účinnosť od 21.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 214_2021_obec Ľubá zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 215_2021_obec Male Kosihy zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 216_2021_obce_Chlaba zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 217_2021_obec Salka zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 218_2021_obec Velke Ludince zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 219_2021_obec Hontianska Vrbica zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 220_2021_obec Ket zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 221_2021_obec Sikenica zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 224_2021_obec Kukučínov zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN zo dňa 25.1.2021, Západoslovenská distribučná, a.s., Účinnosť 29.1.2021

pdf-iconZmluva o budúcej kúpnej zmluve ev. č. budúceho kupujúceho: 210005-L13.0619.18.0001-ZBZ_KZ zo dňa 25.1.2021, Západoslovenská distribučná, a.s., Účinnosť 29.1.2021

pdf-iconPoistná zmluva PKZS č. 11-317958 zo dňa 22.1.2021, Union poisťovňa, Účinnosť 23.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovaní služieb v oblasti organizovania programu č. 1416_2021 zo dňa 22.1.2021, Účinnosť od 23.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č. 1414_2021 zo dňa 20.1.2021, Účinnosť od 21.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovaní služieb v oblasti online marketingu č.1833_2021 zo dňa 12.1.2021, Účinnosť od 13.1.2021

December 2020

November 2020

Október 2020

September 2020

August 2020

Júl 2020

Jún 2020

Máj 2020

Apríl 2020

Marec 2020

Február 2020

Január 2020

december 2019

November 2019

Október 2019

September 2019

JúL 2019

Jún 2019

 

Apríl 2019

Február 2019

Január 2019

2018 Október

2017 DECEMBER

DECEMBER 2016

pdf-icon
2-kz-10b-2016-obec-kiraly-www
pdf-icon
kz-10a-2016-obec-futbalove-ihrisko-www
pdf-icon
nz-najom-strechy
pdf-icon
zmluva-o-grantovom-ucte-zo-dna-01-12-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-01-12-2016-ucinnost-dna-02-12-2016

OKTÓBER 2016

pdf-icon
kz-stefanka-bitter-dodatok-1

SEPTEMBER 2016

pdf-icondexia-komunal-superlinka-zmluva-o-kontokorentnom-uvere-c-20_066_06-dodatok-c-10-zo-dna-20-09-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-20-09-2016-ucinnost-dna-21-09-2016

pdf-icondodatok-c-1-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-1

pdf-icondodatok-c-2-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-2

pdf-iconkz_stefanka-bitter2-zverejnenie

pdf-icon201_szilassinora-zverejnenie

AUGUST 2016

pdf-icon
dodatok-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorov-c-515_2016-zo-dna-23-08-2016-renata-mikula-dobra-plus-zverejnene-dna-24-08-2016-ucinnost-dna-25-08-2016

pdf-icon
dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-v-odpadovem-hospodarstve-c-eoz-290-02-2016do-zo-dna-04-08-2016-enviropol-s-r-o-organizacna-zlozka-zverejnene-dna-16-08-2016-ucinnost-dna-17-08-2016

DECEMBER 2015

NOVEMBER 2015

[/toggle]

DECEMBER 2014

NOVEMBER 2014

OKTÓBER 2014

SEPTEMBER 2014

AUGUST 2014

JÚL 2014

JÚN 2014

MÁJ 2014

 APRÍL2014

MAREC 2014

FEBRUÁR 2014

JANUÁR 2014


DECEMBER 2013

NOVEMBER 2013

OKTÓBER 2013

SEPTEMBER 2013

AUGUST 2013

JÚL 2013

JÚN 2013

MÁJ 2013

APRÍL 2013

MAREC 2013

FEBRUÁR 2013

JANUÁR 2013


DECEMBER 2012

NOVEMBER 2012

MAREC 2012

FEBRUÁR 2012

JANUÁR 2012

NOVEMBER 2011


DECEMBER 2010


Zverejnené zmluvy

V súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, Obec Svodín začala na svojej internetovej stránke zverejňovať všetky uzavreté zmluvy. Vychádzajúc z uvedeného zákona zmluvy nadobúdajú účinnosť až deň po ich zverejnení. So zverejňovaním zmlúv sme začali, ako nám to umožnili technické podmienky. Zákon ukladá taktiež povinnosť zverejňovať na internetovej stránke aj objednávky a faktúry. Zatiaľ však nebola špecifikovaná suma, od ktorej majú byť takéto dokumenty zverejnené. Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov na ministerstve financií by mal  vydať usmernenie týkajúce sa spôsobu a formy zverejňovania predmetných dokumentov.

MÁJ 2021

pdf-iconZmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb_Kenderes s.r.o. zo dňa 05.05.2021, Účinnosť od 06.05.2021

APRÍL 2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Hontianska Vrbica zo dňa 30.04.2021, Účinnosť od 01.05.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Andovce zo dňa 30.04.2021, Účinnosť od 01.05.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Salka zo dňa 29.04.2021, Účinnosť od 30.04.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Chlaba zo dňa 29.04.2021, Účinnosť od 30.04.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Kamenin zo dňa 29.04.2021, Účinnosť od 30.04.2021

MAREC 2021

pdf-iconZmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb zo dňa 22.03.2021, Účinnosť od 23.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Kamenica nad Hronom zo dňa 25.03.2021, Účinnosť od 26.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Kamenin zo dňa 12.03.2021, Účinnosť od 13.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Andovce zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Belá zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Bešeňov zo dňa 01.03.2021, Účinnosť od 02.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Bíňa zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Bruty zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Hontianska Vrbica zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Chlaba zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Malé Kosihy zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

pdf-iconZmluva_PZS_obce_Salka zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

FEBRUÁR 2021

pdf-iconZmluva o dielo 03/2021 Návrh zmien a doplnkov ÚPN obce Svodín zo dňa 25.02.2021

JANUÁR 2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 272_2021_obec Branovo zo dňa 27.01.2021, Účinnosť od 28.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 208_2021_obec Čaka zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 209_2021_obec Kuralany zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 210_2021_obec Bruty zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 211_2021_obec Kamenín zo dňa 20.1.2021, Účinnosť od 21.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 212_2021_obec Bina zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 213_2021_obec Belá zo dňa 20.1.2021, Účinnosť od 21.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 214_2021_obec Ľubá zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 215_2021_obec Male Kosihy zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 216_2021_obce_Chlaba zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 217_2021_obec Salka zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 218_2021_obec Velke Ludince zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 219_2021_obec Hontianska Vrbica zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 220_2021_obec Ket zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 221_2021_obec Sikenica zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZmluva o poskytovani sluzieb c. 224_2021_obec Kukučínov zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

pdf-iconZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN zo dňa 25.1.2021, Západoslovenská distribučná, a.s., Účinnosť 29.1.2021

pdf-iconZmluva o budúcej kúpnej zmluve ev. č. budúceho kupujúceho: 210005-L13.0619.18.0001-ZBZ_KZ zo dňa 25.1.2021, Západoslovenská distribučná, a.s., Účinnosť 29.1.2021

pdf-iconPoistná zmluva PKZS č. 11-317958 zo dňa 22.1.2021, Union poisťovňa, Účinnosť 23.1.2021

December 2020

November 2020

Október 2020

September 2020

August 2020

Júl 2020

Jún 2020

Máj 2020

Apríl 2020

Marec 2020

Február 2020

Január 2020

december 2019

November 2019

Október 2019

September 2019

JúL 2019

Jún 2019

 

Apríl 2019

Február 2019

Január 2019

2018 Október

2017 DECEMBER

DECEMBER 2016

pdf-icon
2-kz-10b-2016-obec-kiraly-www
pdf-icon
kz-10a-2016-obec-futbalove-ihrisko-www
pdf-icon
nz-najom-strechy
pdf-icon
zmluva-o-grantovom-ucte-zo-dna-01-12-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-01-12-2016-ucinnost-dna-02-12-2016

OKTÓBER 2016

pdf-icon
kz-stefanka-bitter-dodatok-1

SEPTEMBER 2016

pdf-icondexia-komunal-superlinka-zmluva-o-kontokorentnom-uvere-c-20_066_06-dodatok-c-10-zo-dna-20-09-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-20-09-2016-ucinnost-dna-21-09-2016

pdf-icondodatok-c-1-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-1

pdf-icondodatok-c-2-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-2

pdf-iconkz_stefanka-bitter2-zverejnenie

pdf-icon201_szilassinora-zverejnenie

AUGUST 2016

pdf-icon
dodatok-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorov-c-515_2016-zo-dna-23-08-2016-renata-mikula-dobra-plus-zverejnene-dna-24-08-2016-ucinnost-dna-25-08-2016

pdf-icon
dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-v-odpadovem-hospodarstve-c-eoz-290-02-2016do-zo-dna-04-08-2016-enviropol-s-r-o-organizacna-zlozka-zverejnene-dna-16-08-2016-ucinnost-dna-17-08-2016

DECEMBER 2015

NOVEMBER 2015

[/toggle]

DECEMBER 2014

NOVEMBER 2014

OKTÓBER 2014

SEPTEMBER 2014

AUGUST 2014

JÚL 2014

JÚN 2014

MÁJ 2014

 APRÍL2014

MAREC 2014

FEBRUÁR 2014

JANUÁR 2014


DECEMBER 2013

NOVEMBER 2013

OKTÓBER 2013

SEPTEMBER 2013

AUGUST 2013

JÚL 2013

JÚN 2013

MÁJ 2013

APRÍL 2013

MAREC 2013

FEBRUÁR 2013

JANUÁR 2013


DECEMBER 2012

NOVEMBER 2012

MAREC 2012

FEBRUÁR 2012

JANUÁR 2012

NOVEMBER 2011


DECEMBER 2010