Úradná tabuľa

Oznamuje obyvateľom, že dňa 2. júna 2021 sa na celom území obce uskutoční zber separovaného... Viac

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Zmeny a doplnky č. 1_2020 ÚP obce Rúbaň - zverejnené dňa:... Viac

MINV SODB A4 scitanie... Viac

973_2021_rozh_uzemne_verejne Optická prípojka KONFER net - situácia... Viac

Oznamuje obyvateľom, že dňa 13. apríla 2021 sa na celom území obce uskutoční zber separovaného... Viac

704_2021 - oznam - územné - verejné Optická prípojka KONFER net - situácia... Viac