Dôležité telefónne číslaEurópske núdzové telefónne číslo 112
Hasiči 150
Polícia 158
Zdravotnícka pohotovosť 155

 Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.30 – 13.00
Utorok 8.30 – 13.00
Streda 7.30 – 13.00
Štvrtok 7.30 – 13.00
Piatok 7.30 – 13.00


Otváracie hodiny:
Pondelok 7.30 – 14.30
Utorok 7.30 – 14.30
Streda 7.30 – 14.30
Štvrtok 7.30 – 14.30
Piatok 7.30 – 14.30

 

  – je určená pre nahlasovanie porúch alebo výpadkov elektriny

Pred tým, než zavoláte, skontrolujte si:
– či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky,
– či vám nevypadli ističe alebo poistky,
– či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

  – je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu:
– každý únik zemného plynu na plynovom zariadení,
– porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia, a.s. (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu),
– poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka.

– je určená pre nahlasovanie havárií a porúch verejných vodovodov na pitnú a úžitkovú vodu

Pri telefonáte je potrebné nahlásiť meno volajúceho, bydlisko – obec a súpisné číslo domu, prípadne ulicu a telefónny kontakt.

  – všetky záležitosti súvisiace s dodávkou elektriny
email: kontakt@zse.sk, faxové číslo: 02/50 61 39 01

– zmluvné záležitosti pri dodávke elektriny, zmenu sadzby, zmenu výšky a spôsobu platby, zmenu vašich kontaktných údajov, nahlásenie stavu elektromera, technické záležitosti

  – všetky záležitosti súvisiace s dodávkou zemného plynu
email: zakaznickalinka@spp.sk, faxové číslo: 02/58 69 90 00 

– nahlásiť odpočet stavu plynomeru, informovať sa o cenách zemného plynu, o zmluvných podmienkach, o faktúrach a platbách, aktualizovať údaje zo zmluvy, podať reklamáciu


alebo info@konfer.net
Pri telefonáte je potrebné nahlásiť meno, súpisné číslo domu, telefónny kontakt a nedostatky.

Na ostatné nedostatky (verejný rozhlas, osvetlenie, miestne komunikácie, dopravné značky, odvodňovacie kanály, stromy a i.) je založený zošit na obecnom úrade, prípadne sekcia „Napíšte nám“ vpravo dole.
top