Obec Svodín - Informačné služby

Informačné služby

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady