Ako vybaviť

Z pohodlia domova

Možnosť platby za niektoré najčastejšie využívané služby bez nutnosti navštíviť úrad!

Informácia

o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku tu.

Elektronické služby

 

Prostredníctvom elektronických služieb sprístupňuje Obec Svodín služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu. Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Na odoslanie podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet.

 

Pre prihlásenie a podpísanie vytvoreného podania je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a ovládače. Pre ich výber s ohľadom na používaný operačný systém postupujte podľa krokov uvedených na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

V krokoch 1 a 2 nainštalujte ovládač na čítačku čipových kariet a aplikáciu na prihlásenie (eID klient).

Prostredníctvom uvedených aplikácií a čítačky čipových kariet s vloženou eID kartou sa realizuje prihlásenie používateľa a overenie jeho identity cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

V prípade, že chcete podanie a/alebo prílohy k podaniu podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), je potrebné inštalovať aplikáciu D.Launcher. Pokiaľ nemáte na počítači inštalovaný java runtime (kontrola je možná cez stránku https://www.java.com/verify/), je potrebné nainštalovať aplikácie D.Signer/XAdES a zároveň D.Signer Tools (min. verzia 4), ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie v kroku 3. pri platforme .NET. Pre internetové prehliadače nie sú vyžadované ďalšie zásuvné moduly (plugin-y).

Rovnako je nutné, aby osoba podávajúca podanie mala svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, pretože orgán verejnej moci Vám rozhodnutie môže doručiť len do aktivovanej schránky. Návod, ako si elektronickú schránku aktivovať, nájdete na portáli v sekcii Návody a postupy na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr.

V prípade, že sa neviete prihlásiť z rôznych dôvodov, postupujte, prosím, podľa inštrukcií v sekcii Pomoc na webovej adrese https://www.slovensko.sk/sk/pomoc.

 

Obec Svodín

Informačné služby

Formulárové služby

Materská škola – Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín

Informačné služby

Formulárové služby

Základná škola, Školská 2, Svodín

Informačné služby

Formulárové služby

Základná škola Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským – Csongrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín – Szőgyén

Informačné služby

Formulárové služby