Významní občania obce

Čestné občianstvo obce Svodín

József Michl:

ako uznanie za mimoriadne úspešnú prácu vykonanú v záujme prehlbovania spolupatričnosti cezhraničných Maďarov a vzájomných vzťahov medzi družobnými usadlosťami Svodín a Tata.

Zsuzsanna Schönfeld Robozné:

ako uznanie za oddanú a hodnotnú prácu vykonávanú v záujme neochvejného rozvoja vzťahov medzi družobnými usadlosťami Svodín a Tata.

Zsuzsanna Osgyáni:

ako uznanie za rozšírenie vzťahov medzi družobnými usadlosťami Svodín a Tata ako aj za svedomitú organizačnú prácu v oblasti vzájomných mládežníckych programov.

Béla Nágel:

ako uznanie za vytvorenie vzťahov medzi družobnými usadlosťami Svodín a Tata, za oddanú prácu vykonávanú v oblasti svodínskej mládeže, národnej kultúry, umenia a poznania maďarskej identity.

Cena obce Svodín

András Varga:

ako uznanie za oddanú a hodnovernú prácu vykonávanú v záujme budovania mládežníckych vzťahov medzi družobnými usadlosťami Svodín a Tata.

Béla Jónás:

ako uznanie za svedomitú a neúnavnú prácu vykonávanú v záujme posilňovania družobných vzťahov medzi usadlosťami Svodín a Tata.

Imre Kun:

ako uznanie za nadšenú a oduševnenú prácu vykonávanú v záujme budovania vzťahov medzi družobnými usadlosťami Svodín a Tata.

top