Ocenenia obce

Európske zoskupenie územnej apolupráce s ručením obmedzeným Ister-Granum (anglická skratka EGTC) vzniklo v roku 2008 a má 82 členov, medzi nimi aj Svodín a za hranicami obec Bajót. Dvaja starostovia Gabriel Vígh a Zoltán Tóth podpísali Memorandum o spolupráci... Viac

Na pozvanie samosprávy obce zavítali k nám priatelia družobného mesta Tata na jednodňový autobusový zájazd, v rámci ktorého si prezreli niektoré pozoruhodnosti Slovenska. Hostia prišli pod vedením primátora Józsefa Michla, medzi účastníkmi bola aj Zsuzsanna... Viac

„My, primátori a starostovia usadlostí Tata, Bystřice, Pinczóv a Svodín, veríme, že partnerstvo medzi usadlosťami našich krajín je taká vznešená myšlienka, ktorá smeruje k vybudovaniu modernej, pevnej a otvorenej európskej spoločnosti a dnešným dňom... Viac

„Progresszív és megfizethető lakhatás kategóriában” ítélte a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Régiófejlesztési Minisztériuma községünknek az első helyet a II. szakaszban megépült bérlakásokért. Nagy megtiszteltetés ez a díj számunkra, hiszen... Viac