Stále komisie Obecného zastupiteľstva


Komisia finančná a správy obecného majetku:

Predseda komisie: Ing. Gergely Bartos

Bc. Boglárka Víghová, Bc. Ildikó Sárai


Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mediálnej činnosti:

Predseda komisie: Ing. Szabolcs Leboc

Ing. Erik Barna, Kornélia Berényi, Mgr. Gergely Elzer, Mgr. Veronika Smidt, Bc. Katrin Štégmár, Edina Švajcerová


Komisia rozvoja, výstavby, investície a podnikania:

Predseda komisie: Ing. Antal Molnár

Judit Csókás, Ing. Ladislav Blahovics, Ing. arch. Tomáš Smidt, Ladislav Konterman


Komisia sociálna, bytová a ochrany zdravia občanov:

Predseda komisie: Ing. Štefan Šimonka

Eva Szakálosová, Sláva Križáková, Helena Barnová


Komisia životného prostredia, ochrany majetku a zdravia:

Predseda komisie: Ing. Gabriel Laczkó

Viliam Kunyik, Mgr. Beáta Melecsky, Martin Mikula, Zoltán Kanyicska

Komisia finančná a legislatívno-právna:

Predseda komisie: Szilárd Méri

Ing. Gergely Bartos, Ing. Dezső Nágel, Ing. Peter Volter, Klára Šípoš, Ing. Tamás Moncz


Komisia výstavby, rozvoja, investície a územného plánovania:

Predseda komisie:  Ing. Gabriel Laczkó

Ing. Antal Molnár, Erika Koncserová ,Ing. Oto Piszton, Viliam Nothart


Komisia kultúry, športu, vzdelávania, školstva, mediálnej a reklamnej činnosti:

Predseda komisie: Ing. Szabolcs Leboc

Kornélia Berényi, Bc. Tomáš Kunyik, Gergely Elzer, Eva Forró, František Méri


Komisia sociálna, bytová a ochrany zdravia občanov:

Predseda komisie:  Eva Szakálosová

Ladislav Hinzellér , Andrea Majzíková, Mgr. Teodor Gyelník, MUDr. Ildikó Fialová, Mgr. Katarína Nyitraiová


Komisia životného prostredia, bezpečnosti, ochrany majetku a verejného poriadku:

Predseda komisie: Ladislav Mikula

Viliam Kunyik, Vojtech Méri, Zoltán Kanyicska, Tibor Forró


Komisia podnikateľská a pre správu obecného majetku:

Predseda komisie: Ing. Štefan Šimonka

Mgr. Szabolcs Méri, Mariana Jónásová, Zuzana Ferkodičová, Alexander Majzík, Bc. Mariana Mészárosová