Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Zazvonili

Zazvonili

Navštívila som všetky tri inštitúcie našej obce, zaujímajúc sa o počet detí, žiakov a o podmienkach, ako začínajú nový školský rok.

Materská škola

Bc. Lívia Kovácsová riaditeľka MŠ

v tomto roku otvorila dve triedy s maďarským vyučovacím jazykom a jednu triedu so slovenským vyučovacím jazykom. Spolu máme 52 detí, z toho 16 detí prišlo prvý krát do škôlky.  Pani učiteľky sa už tešili a pripravovali sa, aby prechod a nástup do škôlky bol bezproblémový. V materskej škole máme  denný kontakt s rodičmi,  ktorý umožňuje priamu spoluprácu a podávanie informácií o každodennom živote a priebehu každého dňa dieťaťa  v materskej škole.

Prvé dni sa oboznamujeme s prostredím MŠ, interiérom, exteriérom , s režimom dňa, seba obslužnými  činnosťami, oboznamujeme sa s novými kamarátmi, učíme sa mená všetkých detí, oboznamujú sa s profesiami zamestnancov materskej školy a ich činnosťou, s cestou do škôlky a domov a pod.

Okrem štandardného školského vzdelávacieho programu ISCED 0 plánujeme obohatiť aj tento školský rok rôznymi aktivitami, ktoré sa osvedčili z predošlých  rokov.

V tomto roku sme získali  financie z projektu , ktorý bol podaný na Nitriansky Samosprávny kraj, ,, Pohybom ku zdraviu“, kde sme získali finančnú hotovosť 1 000.- eur, zakúpili sa pomôcky  na voľno časové aktivity – odrážadlá, autíčká, sánky.

Podľa možností zriaďovateľa ,  sa cez leto riešila oprava  – maľovalo sa – pre zatekanie strechy. Budovu čaká veľká rekonštrukcia , ktorú je možno riešiť len veľkým projektom, opäť podľa možnosti nášho zriaďovateľa – Obec Svodín.

 

Základná škola Svodín

Mgr. Katarína Nyitraiová, riaditeľka

Školský rok 2015/16 sme slávnostne otvorili dňa 2. septembra 2015  s počtom žiakov 52. Máme 4 prváčky a 5 nových žiakov v ostatných ročníkoch.

Sme škola s nižším počtom žiakov, zo zákona vyplývajúc máme spojené ročníky len na prvom stupni ZŠ, a to ročníky 1.-2. a 3.-4., ročníky sú pospájané na základe rovnakých predmetov v tom ktorom ročníku. Napriek spájaniu je výhodou užšia a priama práca so všetkými žiakmi oboch ročníkov. V ostatných ročníkoch prebieha vyučovanie bez spájania.

V tomto školskom roku učí na škole 7 pedagógov – z nich sú dve nové pani učiteľky: Mgr. Anetta Balogová – učí ročníky 3.-4. a Mgr. Erika Šimonová – učí anglický jazyk, techniku a informatiku, pani vychovávateľka a pán farár PaedDr. Zsolt Farkas preberá výuku náboženskej výchovy.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu za pomoc pri realizácii opravných prác na škole. Podarilo sa vymaľovať šatne, schodište školy, záchody. Posledné prešli aj malou opravou. Veľkú časť pochvaly si zaslúži aj pedagogický zbor, ktorý počas prázdnin nelenil, svojou prácou prispel ku skrášľovaniu priestorov školy. Novú tvár dostala aj chodba na škole a maľovkou prešli dve triedy, v jednej z nich je aj družina. V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj našim žiakom, ktorí sa koncom prázdnin bez váhania zúčastnili menšej spoločnej brigády a úpravy okolia svojej školy.

V novom školskom roku ponúkame žiakom rôzne krúžky. Každý má možnosť vybrať si zo širokej palety:  Mediálny krúžok, Krúžok anglického jazyka pre roč.1.-4., Krúžok anglického jazyka pre ročníky 5.-9., Kamarát s farbou, Vševedko,  Spevácky  krúžok, Zdravotnícky krúžok, Športový krúžok, Zumbovo – tanečný krúžok, Literárno – dramatický krúžok.

Na škole pôsobí jedno oddelenie ŠKD. Deti tu majú možnosť okrem prípravy na vyučovanie – písania si domácej úlohy,  dostatočný priestor na adaptáciu, vytváranie si priateľstiev, vzájomnú pomoc a spoluprácu. Doma sa treba učiť vždy a pravidelne, aby žiaci mohli napredovať a plynule sa vzdelávať, získavať ďalšie vedomosti a zručnosti potrebné pre život.

Do bežného života každej školy patria aj rôzne kultúrne, spoločenské akcie, posedenia, akadémie. Naša škola ich pravidelne organizuje, uskutočňuje pre deti, rodičov a priateľov školy. Nakoľko máme veľa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, snažíme sa o to, aby sa tieto deti dostali do rôznych kútov našej krásnej vlasti či už formou výletov, škôl v prírode alebo lyžiarskych kurzov. Touto cestou otvárame pre deti dvere do sveta, aby na vlastné oči videli a zažili to, o čom sa učia v školských laviciach.

Naša škola sa zameriava  na výchovu žiakov k hodnotám. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby si vážili a chránili svoje zdravie. Precvičujeme a žiakov vzdelávame v tejto oblasti pomocou projektu Škola podporujúca zdravie. Ďalšou oblasťou je starostlivosť a ochrana životného prostredia, ktorá sa uskutočňuje projektom Zelená škola.

Novým medzníkom v živote našej školy bude realizácia projektu Zdravie a bezpečnosť v školách, ktorým sme získali novú možnosť a výzvu pre pedagógov, žiakov i rodičov našej školy.  Tento projekt bude zameraný na rozvoj telesného  aj duševného zdravia nás všetkých. Nerada by som o tomto projekte prezradila viac. Budeme Vás informovať priebežne.

Ako sa pozeráme do budúcnosti? Sme malá škola, hovoríme si: rodinná. Poznáme všetky deti, každý deň vieme, kto sa naučil, koľko sa naučil, či si napísal úlohy, či mal dobrý deň a pod. Treba stále veriť a dúfať. Príkladom je aj aktuálna skutočnosť: v januári sme mali zapísanú do 1. ročníka jednu predškoláčku. Nevedeli sme, čo bude v septembri. 2. septembra zasadli do 1.ročníka štyri žiačky, schválili nám projekt / sme medzi 17 školami na Slovensku, ktoré majú možnosť ho realizovať/. Školský rok sme začali pozitívne.

Všetkým našim žiakom aj ich rodičom želám, aby doň vkročili s pravou nohou, aby sa im darilo, aby nabalili na seba nové vedomosti a zručnosti.

Dátum vloženia: 9. 10. 2015 9:58
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 3. 2022 18:16
Autor: Správca Webu

Obec

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sociálne siete

Zber odpadu

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30
31 1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29 30 1