posted by

Milí obyvatelia!
Dovoľte, aby som každému poprial prežitie úspešného, šťastného roka 2018 v plnom zdraví.

Tým istým elánom, ako sme začali s prácami pred tromi rokmi, budeme pokračovať aj v roku, ktorý máme pred sebou. Ale najprv sa pozrime na uplynulý rok.
Môžem povedať, že som spokojný s výkonmi uplynulých 12 mesiacov. Najväčšie nedostatky, ako obnova strechy kultúrneho domu a domu smútku, sú vykonané, a s nákupom autobusu sa uskutočnil dávny sen obce. Je dôležité zdôrazniť, že sme to uskutočnili bez jediného centu úveru. Môžeme sa tešiť obnove cesty II. triedy, ktorá prechádza našou obcou. Približne 20 rokov sme čakali na nové asfaltovanie, je pravda, že pôvodný zámer nebol zrealizovaný, lebo úsek od hranice obce po hranicu okresu a kritický úsek pri rybníku sa neobnovil s odôvodnením, že spomínaný úsek Nitriansky samosprávny kraj pred niekoľkými rokmi obnovil. Stúpajúci počet dopravných nehôd by odôvodňoval túto obnovu, ale vo väčšine prípadov chýba úradná dokumentácia. Toľko sme dosiahli, že sa odstránili stĺpy a vodičov upozorňujú značky na úsek častých dopravných nehôd.
Môžeme povedať, že máme za sebou rok výročí. Oslávili sme 20. výročie partnerstva Svodín – Tata, ale zaspomínali sme si aj na iné výročia tak, že sme nedostali finančnú podporu na kultúru. Vlani sme sa s projektami zameriavali na iné oblasti – pre získanie prostriedkov z eurofondov sme sa zamerali na organizovanie série konferencií, kde sme získali 145 tisíc eur. O tom treba vedieť, že túto značnú sumu získala séria programov, ktorá podporuje nielen miestne podujatia. Na uskutočnenie máme dva roky.
Z vypracovaných úspešných projektov sa obci podarilo obnoviť Pamätník obetí I. svetovej vojny a obnovami by sme chceli pokračovať. Dobre pokračujeme s bezbariérovými vchodmi do našich budov. Zvyšujeme kapacitu izieb a snažíme sa už dané priestory zveľadiť a urobiť komfortnými. S týmto cieľom sme začali s prácami v Dome služieb. Od 1. januára sa činnosť Scheudenu rozširuje o poskytovanie ubytovaní nižšej kategórie. Okrem renovácií meníme aj zariadenie. Na rok musíme vytvoriť podmienky, aby sme mohli zvyšovať počet pobytov v obci. Reklamy na ubytovanie sú na dobrej ceste.
Ako vieme, výtvarné diela vytvorené v medzinárodnom výtvarnom tábore sa nám podarilo znovu umiestniť v budove pre prácu na diaľku, po desiatich rokoch znovu vytvoriť galériu a vďaka umelcom, ktorí usporiadali obrazy, ale konečné vytvorenie galérie súčasníkov ešte nechá na seba čakať. Obec disponuje zhruba s počtom 500 – 600 kusov. Podľa našich plánov by sme v tomto roku zhotovili katalóg zúčastnených umelcov v tábore a ich tvorby. S galériou súčasníkov sa rozširujú pozoruhodnosti Svodína, ale pokračujem ďalej. Vypracovali sme projekt na úpravu okolia Domu ľudových tradícií, ktorý by zahŕňal trhovisko na predaj miestnych produktov, vytvorenie sály na predstavenie, dokonca je tam zapracované aj vytvorenie pracovného miesta. Na tento účel samospráva obce odkúpi rodinný dom v susedstve Domu ľudových tradícií a samozrejme vybaví všetky s tým súvisiace úradné záležitosti.
V obci jedným z najväčších problémov sú nedostatky vo vysporiadaní nehnuteľností. Práve kvôli tomu sa nemôžeme uchádzať o finančné prostriedky na vybudovanie kanalizácie, lebo už dva roky čakáme na vysporiadanie vlastníckych práv. Vždy narazíme na nejakú nehnuteľnosť, ktorá nie je vysporiadaná a začína sa zdĺhavé riešenie, nehovoriac o tom, keď ideme riešiť niečo s pozemkovým fondom, čo stojí aj peniaze. Tieto záležitosti riešime po uliciach postupne a dúfame, že sa čoskoro dostaneme na koniec vybavovačiek a získame povolenie. K tomu sme potrebovali zmeniť aj územný plán, čo nás stál rok času, čakajúc na súhlas od patričných úradov.
A teraz sa pozrime dopredu. Dlhodobým plánom je plán čiastočnej výstavby rondelu a s hotovými plánmi výstavby na pozemok bývalého Szilasiho domu čakáme len na vhodnú výzvu. Realizácia by umožnila vytvoriť ďalšie ubytovacie miesta a mohli by sme naše archeologické nálezy predostrieť pred širokú verejnosť. K uskutočneniu mnohých našich budúcich plánov čakáme na vypísanie výziev, hoci ani realizácia úspešných projektov nie je jednoduchá záležitosť. S naším úspešným projektom z pred poldruha roka sme ešte nepokročili, lebo kvôli byrokracii a sústavnej kontroly zo strany odborníkov sa neustále posúva termín. Ak sa nám toto podarí doriešiť, môžeme vykročiť ďalej, ale verím, že kráčame správnou cestou.
Začínam svoj štvrtý rok tak, že sme nezobrali ani cent úveru a popritom renovujeme svoje budovy. Snažíme sa využiť racionálne finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii a veľmi by sme chceli naše plány realizovať bez úveru. Sme za to, aby sme boli čo najúspešnejší.
Dokončila sa izolácia strechy klubu dôchodcov, čo bolo dôležité, aby sme mohli pokračovať v renovácii budovy na základe plánov. Podstatou je, že sme zachránili budovu pred zrútením sa. So súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva by sme chceli vytvoriť pre dôchodcov denný stacionár alebo korektný klub dôchodcov, veď Klub krásneho veku tak pekne napreduje, že čochvíľa dosiahne počet členov 100, keď budú takto pokračovať. Vodovodné a elektrické vedenie je celkom nové, obnovilo sa aj kúrenie a keď sa starší občania rozhodnú, že by chceli využiť denný stacionár, hocikedy môžeme podať projekt a vytvoriť vhodné priestory podľa predpisov. Dva roky sme čakali u združenia Dvory a okolie na vypísanie výzvy, ale dostali sme sa tam, že nemôžeme čakať ďalej, aj toto uskutočníme z vlastných síl, lebo ministerka zrušila MASK-y. Dúfame, že čoskoro môžeme informovať čitateľov o odovzdaní obnovenej budovy.
Tohtoročným plánom je vytvorenie popolnicového háju – kolumbária v cintorínoch, čo je výzvou – príkazom doby, lebo sa rozširuje pohrebná forma spopolnením a my musíme reagovať na očakávania.
Dúfam, že aj tento rok bude úspešný, čo sa týka investícií, renovácií ako aj kultúrnych a iných podujatí a obídu nás prírodné katastrofy. Nech je súdržnosť, elán a výdrž, tak aj v budúcnosti sa bude naša obec úspešne rozvíjať.

Comments are closed.