posted by

„My, primátori a starostovia usadlostí Tata, Bystřice, Pinczóv a Svodín, veríme, že partnerstvo medzi
usadlosťami našich krajín je taká vznešená myšlienka, ktorá smeruje k vybudovaniu modernej, pevnej
a otvorenej európskej spoločnosti a dnešným dňom slávnostne obnovíme dohodu z pred 10. rokov
o spolupráci medzi našimi usadlosťami ako základ pokračovania spoločnej práce“
Toto stojí v preklade štyroch jazykov v dokumente, ktorý podpísali predstavitelia partnerských
usadlostí v poľskom Pinczówe. Svodín zastupovali G. Vígh starosta, L. Mikula, poslanec, Á. Baracska,
Szabolcs Méri. Skupina MadDogX sa tiež zúčastnili na oslave.
G. Vígh starosta oznámil, že zo zakladajúcich členov boli prítomní šiesti. Keďže on sám patrí medzi
zakladateľov, živo spomína na dokument o vzájomnej spolupráci pred 10. rokmi, podpísanie ktorého
sa uskutočnilo tiež na Mestskom úrade v Pinczówe.

Comments are closed.