posted by

Toto je už 12. kvíz materinského jazyka, ktorý pre žiakov ZŠ L. Csongrádyho v spolupráci so svodínskou samosprávou organizuje samospráva mesta Tata. Organizácia tohto podujatia si vyžaduje veľa práce. Prečo znáša ťarchu prípravných prác mesto Tata?
Tata a Svodín sú partnerskými mestami od roku 1997.

Od nadviazania kontaktu uplynulo pätnásť rokov, počas ktorých sme si svodínčanov veľmi obľúbili. Za príbuzných ich pokladáme nielen kvôli oficiálnemu vzťahu, ale aj preto, že patríme k jednému národu. Dôsledkom presídľovania obyvateľstva po II. Svetovej vojne obe naše usadlosti spájajú aj ozajstné rodinné putá. Prečo by sme nevenovali zvýšenú pozornosť deťom našich “príbuzných a súrodencov”?! – tvrdí zástupkyňa primátora Robozné Schőnfeld Zsuzsanna.

Okrem kvízu materinského jazyka Tata svodínčanov pozýva na množstvo programov, ktoré my nevieme patrične opätovať. Vyžaduje si to najmä financie. Nestačí iba oddanosť a ochota.
Samospráva mesta Tata okrem zorganizovania kvízu materinského jazyka (a pohostenia víťazov) sa snaží aj iným spôsobom vyjadriť spolupatričnosť – vraví Zsuzsanna Osgyáni – referentka medzinárodných vzťahov samosprávy Tata. Tohto roku sa uskutoční už 10. ročník Letného tábora mladých talentov, ktorého účastníkmi sú od počiatkov aj svodínske deti a mládež. Naša samospráva prispela významnou čiastkou aj do programu štipendií v Rákócziho združení. A na záver 4. júna zorganizujeme stretnutie pod názvom “Deň medzinárodnej súdržnosti” , kam očakávame aj svodínčanov.
Áno, všetko stojí peniaze, ale že sú použité na dobré ciele, dokazuje aj širokospektrálna súdržnosť, ktorá sa skrýva za týmito “akciami”.

Comments are closed.