posted by

Milí Svodínčania,

zapálili sme tretiu sviečku na adventnom venci, mohli sme si zakúpiť jedinečné darčeky na trhu miestnych výrobkov, mohli sme prispieť do zbierky skautov pre miestnych odkázaných. Prípravy sa chýlia ku koncu…, pomaly sa začínajú sviatky. Požehnaný čas narodenia nášho Spasiteľa. Želám, aby ste prežili sviatky v radosti, pokoji, v mieri v kruhu rodiny. Nech je toto obdobie obdobím duševnej a telesnej pohody, nech ostane z vianočnej radosti aj pre nasledujúce mesiace.

Už otvára svoje brány rok 2017. Samospráva aj v novom roku urobí všetko v prospech krášlenia a vývoja obce. Prosíme, aby ste boli v tomto partnermi, lebo v spolupráci, vytvárajúc spoločenstvo, sa ľahšie zrealizujú plány.

Každému milému spoluobčanovi prajem v zdraví prežitý úspešný a šťastný nový rok.

 

Gabriel Vígh, starosta

Comments are closed.