posted by

Okrem skautov málokto pozná, ale moja 90-ročná mamička ju ešte hrala. O tejto zaujímavej loptovej hre sa rozprávam s Kornéliou Berényi.
Ku skautom patrí méta ako ku kabátu gombík. Prečo práve méta?
Méta, ako každá spoločenská hra, učí hráčov k disciplíne, sebadisciplíne, vzájomnej tolerancii, podporuje telesnú a duševnú rovnováhu. Počas méty sa naskytne príležitosť na precvičenie našich zákonov. Pozícia ruky pri našom pozdrave má odkaz: „Silný ochraňuje slabého, väčší chráni menšieho, slabšieho.“
Méta je tradičná loptová hra maďarského pôvodu, ktorá siaha niekoľko storočí dozadu. Okrem iného je príbuzná s baseballom, kriketom alebo softbalom. Hra nie je nič iné, ako súťaž dvoch družstiev s 12-timi hráčmi – družstvo v útoku a v obrane. Hráči útočiaceho družstva sa snažia odpáliť loptu nadhodenú súperovým nadhadzovačom, následne po vyznačenom ihrisku sa snažia dobehnúť na méty. Útočiace družstvo sa snaží získavať body dobehmi. Družstvo v obrane sa zase tomuto snaží zabrániť, čím skôr chytiť loptu a vrátiť ju nadhadzovačovi.
Od obnovenia skautov holdujeme tejto hre, ktorá v posledných 25-tich rokoch iba zvyšovala svoju popularitu. Práve preto raz ročne usporiadame pre svojich členov majstrovstvá.
Svodínski skauti sú skvelými hráčmi. Z národných majstrovstiev, usporiadaných v dňoch 11. až 13. septembra v Leviciach, si odniesli striebro.
Hostiteľom majstrovstiev bol 46. skautský oddiel Kálmána Kittenbergera v Leviciach a Základná škola Gyulu Juhásza prichýlila 260 skautov, ktorí (od Bratislavy až po Veľké Kapušany) prišli na súťaž. Súťaží sa v troch kategóriách.
Súťaži predchádzala tvrdá príprava – počas leta sme trénovali na Orechovom námestí. Deti sa pripravovali s veľkým nadšením, veď vlani získali striebro na národných majstrovstvách. Vydali sa na cestu aj teraz a nastúpili medzi 9 tímov, kde zmerali svoje sily v kategórii „Kölök“. Tak isto ako vlani, aj teraz hrali so skautmi z Tomášova vo finále pod ruinami levického hradu, kde po únavnom, čestnom a hrdinskom zápase znovu získali druhé miesto.
Svedomite bojovali: Mátyás Berényi, Boglárka Bottyánová, Lázár Halász, Melinda Haldová, Réka Kanyicsková, Mátyás Komzsík, Denisa Kurczová, Norbert Nyitrai, Miklós Skrován, Eszter Šukolová, Antónia Švajcerová, Barbara Švajcerová. V kategórii „Suhanc” hrali Luca Sárai a Kristóf Štégmár. Ich tím tiež získal striebro. Kategória „Kopott csillagok”, ktorá získala zlato, mala svodínskeho účastníka v osobe Szabolcsa Leboca. Odprevadili a povzbudzovali ich Szabolcs Leboc a Boglárka Škrovanová. Na príprave sa spolupodieľali Nóra Pakošová a Balázs Sárai.

meta 2

méta

Comments are closed.