posted by

Kríž spája vysťahovaných zo Svodína do Taty

Na pamiatku vysťahovaných stojí kríž vo Svodíne aj v meste Tata, aby ako nebeský most spájal vysťahovaných a ich rodiny s rodnou obcou. V Tate a na okolí našlo 135 vyhnaných rodín pohostinnú komunitu, kde si mohli od základov znovu budovať svoj život.

Spomienková slávnosť sa začala pri pamätnom kríži s vystúpením klarinetistu Balázsa Nágela a recitátorky Kornélia Berényi, potom sa prihovorili k prítomným Gabriel Vígh, starosta Svodína a primátor Taty, József Michl. Obidvaja zdôrazňovali nutnosť odpúšťania, aj keď odprosenie nechá ešte na seba čakať. Po príhovoroch pri kríži nasledovala modlitba otca Zsolta Farkasa, svodínskeho dekana, ktorý i požehnal prítomných. Počas spomienok na nespravodlivosť a neľudskosť aj nebo sa zatiahlo a zaplakalo nad osudmi vysťahovaných.

kitel - 1 (Copy)

kitel - 4 (Copy)

kitel3 (Copy)

Comments are closed.