posted by

ZŠ L. Csongrádyho s VJM na požiadavku Nadácie Ecocenter od vlaňajšieho leta sa zapájala spolu so Základnou školou Mindszentiho Ostrihomu do projektu, zaoberajúceho sa ochranou životného prostredia, ktorý sa vlastne koncom školského roka končil. Pod názvom „Iskolai múzeumtúra“ sa zúčastnili žiaci 6., 7. a 8. ročníka na virtuálnom vyučovaní. Pôvodne by odborníci prišli do ZŠ L. Csongrádyho s VJM a tu na mieste by sa zaoberali s deťmi, aby deti dostali chuť na návštevu múzea. Pandémia prekazila.

Comments are closed.