Keď vynechám tréning, mám pocit nedostatku

Keď vynechám tréning, mám pocit nedostatku
S nahrávkou Ákosa Lehotkaiho som sa stretla na sociálnej sieti. Poďme Ákos! Bude to dobré – povzbudzuje ho ženský hlas, keď zabojuje s 280-timi kg. A keď sa to podarí, hlas s hrdosťou hovorí – Áno, to je môj manžel! Aká úžasná žena – konštatujem – odprevadí manžela na súťaž, povzbudzuje ho, dodáva mu silu. Hneď som hľadala príležitosť hovoriť s Ákosom o silovom trojboji.

Kedy si sa zamiloval do tohto športu?
Začal som na strednej strojárskej v Komárne podľa vtedy dostupnej literatúry. Zohrala svoju úlohu aj telocvičňa na internáte. Samozrejme v puberte človek začne cvičiť kvôli tomu, že chce byť silnejším a mužnejším. Na internáte vysokej školy v Bratislave tiež bola telocvičňa. Počas vysokoškolských štúdií má človek veľa času a tak som sa stal aktívnym návštevníkom telocvične. Potom, keď som začal pracovať, osud ma viedol rôznymi smermi, ale vždy som sa vracal do telocvične. V súčasnosti cvičím výlučne s cieľom zachovania si zdravia.

Vďaka jednému priateľovi som začal pred štyrmi rokmi silový trojboj, s ktorým spoločne trénujeme. Začali sme navštevovať amatérske súťaže.
Prvou mojou súťažou bola jedna v lete 2013 vo Vrbovej nad Váhom, na ktorej som sa zúčastnil ako úplne neskúsený. Napriek tomu sa mi podarilo umiestniť na 4. mieste vo svojej kategórii. Toto ma motivovalo a začal som sa hlbšie zaujímať o silový trojboj. Medzitým som sa stretol so svodínskou súťažou „Vasakarat“ v organizácii Erika Csókása, ktorý mi veľmi pomohol so svojimi dobrými radami. Toto priateľstvo dodnes trvá a vďačím mu za to veľa.

Na akých súťažiach si sa zúčastnil odvtedy?
2014. Vasakarat – Lev, 5. kategória – 6. miesto, 2015. Muscle Beach – Siófok-Maďarsko, kategória mŕtvy ťah 2. miesto – 270 kg, 2015. Fitbalance – Budapest, kategória mŕtvy ťah 5. miesto – 270 kg, kategória drep 5. miesto – 220 kg, a naposledy, z ktorého je video na sociálnej sieti – 2016. Fitbalance – Budapest, kategória mŕtvy ťah 2. miesto – 280 kg.

Chystám sa na prvú národnú súťaž, ktorú 14. mája v Bratislave organizuje federácia WPC.
Dnes už vnímam tento šport tak, že v prípade vynechania tréningu mám pocit, že mi niečo chýba. Som na začiatku cesty, chcel by som sa zúčastniť mnohých súťaží. Samozrejme je k tomu potrebná podpora rodiny. Manželka ma často odprevadí na súťaže, veľmi mi pomáha, za čo som jej veľmi vďačný. A čo je najdôležitejšie, dobre varí.

Čo by si chcel v blízkej budúcnosti dosiahnuť?
V tomto športe sa meria výkon vo váhe a v tej sa plánuje. Chcel by som dosiahnuť váhu 300 kg v mŕtvom ťahu, 200 kg v tlaku na lavičke, 280 kg v drepe. Mám čo robiť.