posted by

Mužstvá sa poctivo pripravujú na začiatok majstrovstiev. Žiaci majú dvakrát v týždni tréning a raz zápas pod vedením trénera A. Golána. U nich sa majstrovstvá začínajú v strede marca. Dospelí a dorast sa pripravovali počas zimy spoločne – týždenne s tromi tréningami a jedným zápasom. Obidve mužstvá zohrali 5 – 5 priateľských zápasov počas prípravného obdobia.
Zmeny na ihrisku. Konečne sa podarilo zaobstarať nový reproduktorový systém, ktorý nahradí zastaralú techniku. Rozšíril sa počet pomôcok trénera, čo umožní perfektnejšiu prácu trénera aj hráčov. Na základe uznesenia vedenia sa nebude prevádzkovať bufet, lebo nie je rentabilný, keďže fanúšikovia si zabezpečujú občerstvenie osobitne.
Zmeny v mužstvách. Z mužstva dospelých odchádza Erik Melaj kvôli zamestnaniu a Štefan Piroska a Attila Porubszky sa rozhodli hrať vo vyššej triede. Odchádzajúcich sme museli nahradiť, ale ani mužstvo dorastu nie je úplné kvôli zraneniam, tak prišli cudzí hráči – Viktor Varga z Mužle a Kristóf Petrovič zo Štúrova. Ďalej sa Michael Nothart vrátil do Svodína.
V jarnej sezóne budeme potrebovať povzbudzovanie a preto každého srdečne očakávame na zápasoch. Svodín do toho!
Tamás Kunyik, predseda Športového klubu

foci-szurkolók

Comments are closed.